Hopp til innhold

Arrangement

Helsetjenesteforskningskonferansen 2020 - Gode helsetjenester for alle

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Helsetjenesteforskningskonferansen 2020 setter søkelys på helsetjenestenes betydning for befolkningens helse. Det er viktig at pasientene mottar tjenester som virker, men også at tjenestene tilpasses den enkeltes behov og ytes til de gruppene som trenger dem mest. Helsetjenestenes evne til å implementere ny kunnskap og lære hva som virker for hvem, vil være avgjørende for å sikre gode helsetjenester til alle også i fremtiden.


10. mar - 11. mar 2020 - 12:00-16:00 | Konferanse
Scandic Edderkoppen, St. Olavs plass 1, Oslo

Innsending av abstracts

Programkomiteen ønsker bidrag til konferansens parallelle sesjoner velkommen. Vi tar imot abstracts innenfor følgende kategorier:

 1. Kvalitet og pasientsikkerhet
 2. Pasientbehandling, pasientforløp og samhandling
 3. Behov og brukermedvirkning
 4. Styring og ledelse av og i helsetjenesten
 5. Fordeling, organisering og finansiering av helsetjenester
 6. Kommunale akutte døgnenheter
 7. Randomiserte og kvasi-eksperimentelle studier
 8. Annen helsetjenesteforskning

Mer informasjon om tema og innsending av abstrakt i menyen til venstre.

Frist for innsending av abstracts: 5. desember 2019

Program

Programmet begynner å ta form. Det vil som før være et tverrfaglig innhold med både plenumssesjoner og parallelle sesjoner. Tema for plenumssesjonene denne gang blir ‘Utfordringer i norsk helsetjeneste og forskningsbehov’ og ‘Helsetjenester som virker’.

Vi får spennende plenumsinnlegg fra disse (og flere – listen oppdateres fortløpende):

Camilla2.jpg
David Torgerson 2.jpg
Camilla Stoltenberg
Direktør,
Folkehelseinstituttet
David Torgerson
Direktør York Trials Unit, 
University of York
Bernadette 2.jpg
Emanuel3.jpg
Bernadette N. Kumar 
Avdelingsdirektør,
Folkehelseinstituttet
Ezekiel Emanuel,
Levy University Professor og
Visepost for globale initiativer,
University of Pennsylvania

Påmelding

Kommer du? Vi har åpnet for påmeldinger. Meld deg på nå for å benytte deg av early bird tilbud!

Frist for early bird-tilbud er  20. desember 2019, endelig påmeldingsfrist er 24.januar 2020.

Konferansen arrangeres av Folkehelseinstituttet i samarbeid med Nasjonalt nettverk for helsetjenesteforskning.

Programkomité

 • Kjetil Telle, Område for helsetjenester, Folkehelseinstituttet
 • Anja Schou Lindman, Område for helsetjenester, Folkehelseinstituttet
 • Signe Flottorp, Område for helsetjenester, Folkehelseinstituttet
 • Hilde Lurås, Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH), Akershus universitetssykehus HF og Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo
 • Tove Klæboe Nilsen, Helse Nord RHF og Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH), Akershus universitetssykehus HF
 • Trond Tjerbo, Universitetet i Oslo

Arrangementskomité

 • Charlott Nordström
 • Helen Ghebremedhin
 • Katrine Skyrud Danielsen
 • Kjersti Hernæs
 • Marte Kjøllesdal
 • Ragnhild Spilker
 • Vera Minja
 • Ulla Funder

Alle fra Område for helsetjenester, Folkehelseinstituttet