Hopp til innhold

Nyhet

Helsedata

Nytt og felles søknadsskjema for forskningsdata

Publisert

Nå er det mulig å søke om tilgang til forskningsdata fra inntil 47 ulike datakilder fra flere aktører i ett og samme søknadsskjema.

data, tastatur, .jpg

Nå er det mulig å søke om tilgang til forskningsdata fra inntil 47 ulike datakilder fra flere aktører i ett og samme søknadsskjema.


Tidligere måtte du søke om data fra den enkelte datakilde, og ved bruk av data fra flere aktører, måtte du søke hver enkelt av dem. 

Alt på ett sted

Nå kan du søke om forskningsdata på ett felles søknadsskjema på helsedata.no – se "Søk om data" nederst på forsiden.

– Felles søknadsskjema er en første forbedring som vi håper vil gjøre hverdagen enklere for søkere og brukere av helsedata, særlig de som trenger data fra flere kilder samtidig, sier områdedirektør Gun Peggy Strømstad Knudsen ved Folkehelseinstituttet.

På helsedata.no får du veiledning i hvordan søke om data. I denne nye tjenesten er det enkelt å finne ut:

  • hva som finnes av data
  • hva som kreves for å søke
  • hvordan du forbereder og utformer en søknad

Brukervennlig

På helsedata.no kan du logge inn for å opprette  egne variabellister, lagre påbegynte lister og se innsendte søknader.

Foreløpig omfatter det nye søknadsskjemaet 47 datakilder. Kildene er helseregistre og helseundersøkelser som forvaltes av Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og Kreftregisteret. Flere datakilder vil bli inkludert i det felles skjemaet etter hvert.

Søknadsveiledning og oversikt over datakilder som er inkludert i  søknadsskjemaet per i dag finnes på helsedata.no.

Søkere fra utlandet må bruke gammel ordning

Søkere fra utlandet, som ikke har norsk personnummer eller D-nummer, må inntil videre søke etter gammel ordning. De kan søke om helsedata fra Folkehelseinstituttets engelske nettsider.

EFFEKTIVISERER SØKNADSPROSESSEN: Ledere i de tre institusjonene, som sammen med Direktoratet for e-helse, effektiviserer prosessen for søknad om helsedata.

Fra venstre direktør Giske Ursin i Kreftregisteret, divisjonsdirektør Jan Arild Lyngstad i Helsedirektoratet og områdedirektør Gun Peggy Strømstad Knudsen i Folkehelseinstituttet.

Foto: Elisabeth Jakobsen, Kreftregisteret..
EFFEKTIVISERER SØKNADSPROSESSEN: Ledere i de tre institusjonene, som sammen med Direktoratet for e-helse, effektiviserer prosessen for søknad om helsedata. Fra venstre direktør Giske Ursin i Kreftregisteret, divisjonsdirektør Jan Arild Lyngstad i Helsedirektoratet og områdedirektør Gun Peggy Strømstad Knudsen i Folkehelseinstituttet. Foto: Elisabeth Jakobsen, Kreftregisteret..