Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Nyhet

Ebolautbruddet i Den demokratiske republikken Kongo erklært som en internasjonal folkehelsekrise

Publisert

CDC, Frederick Murphy
CDC, Frederick Murphy

Verdens helseorganisasjon (WHO) erklærte 17. juli 2019 at ebolautbruddet i Den demokratiske republikken Kongo er en internasjonal folkehelsekrise.


For fjerde gang siden i fjor høst har en særskilt oppnevnt komité (Emergency Committee) nedsatt av WHO vurdert om ebolautbruddet i Den demokratiske republikken Kongo skal erklæres som en internasjonal folkehelsekrise. Etter råd fra komiteen erklærte WHOs generaldirektør 17. juli utbruddet av ebola i Den demokratiske republikken Kongo som en «alvorlig hendelse av betydning for internasjonal folkehelse», såkalt PHEIC, eller Public Health Emergency of International Concern.

Formålet med erklæringen er å sikre at innsatsen mot ebolaviruset koordineres  og at naboland har beredskap for mulige tilfeller av ebolasykdom.

– Erklæringen av PHEIC er ikke uventet. Situasjonen i landet er svært alvorlig. Det har vært forbedringer i overvåkingen, og antall nye tilfeller av ebolasykdom har vært stabilt de siste ukene. Samtidig har det kommet tilfeller i nye områder, noe som viser at det er en risiko for videre spredning av ebolaviruset, sier lege Helena Niemi Eide ved Folkehelseinstituttet.

− En samordnet respons er helt nødvendig for å stanse spredningen av sykdommen, legger hun til.

De viktigste tiltakene

WHO påpeker at de viktigste tiltakene for å stanse utbruddet er gode smitteverntiltak rundt de syke og behandlende helsepersonell, kommunikasjon med lokalbefolkningen, og samarbeid for å redusere sikkerhetstrusler og -risikoer. Like viktig er det å følge opp og vaksinere personer som har vært i kontakt med ebolasyke, samt ivareta sikkerheten til personer som arbeider med utbruddet. I tillegg oppfordres nabolandene til å fortsette sitt arbeid med å styrke overvåking og beredskap.

Tilrår ingen restriksjoner på ferdsel og handel

Den demokratiske republikken Kongo pålegges å fortsette arbeidet med screening for ebolasykdom på grenseoverganger og ved viktige hovedårer. WHO påpeker samtidig at ingen land bør innføre restriksjoner på reiser eller handel som følge av dette utbruddet, og heller ikke å innføre screening av reisende ved ankomst til flyplasser. Restriksjon på ferdsel kan føre til etablering av uformelle grenseoverganger som ikke er overvåket, og kan dermed øke sjansene for spredning av sykdom. Slike restriksjoner kan også forverre håndteringen av utbruddet når det gjelder sikkerhet og logistikk 

Risikoen for spredning utenfor Den demokratiske republikk Kongo og nabolandene vurderes som uendret og fortsatt lav.

Reiserådene er uendret

For Norge og andre land som ikke grenser til landene med utbrudd, er det viktigste tiltaket å støtte de berørte landene i deres arbeid mot epidemien.  

– Norske helsemyndigheter fraråder ikke reiser til Den demokratiske republikken Kongo på grunn av ebolautbruddet, men tilrår generelt at personer unngår unødvendige reiser inn i områder der utbruddet pågår. Folkehelseinstituttet følger utviklingen nøye gjennom oppdateringer fra WHO og våre internasjonale faglige nettverk, og vurderer situasjonen fortløpende, sier Helena Niemi Eide.

Dette er fjerde gangen den oppnevnte komitéen har vurdert om ebolautbruddet skal erklæres som en internasjonal folkehelsekrise siden begynnelsen av utbruddet. De forrige møtene var i oktober 2018, april 2019 og juni 2019. PHEIC har tidligere blitt erklært i 2009 ved utbrudd av H1N1 influensa (svineinfluensa), i 2014 på grunn av spredningen av poliovirus, i 2014 ved utbruddet av ebola i Vest-Afrika og i 2016 ved spredning av zikavirussykdom.