Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Nyhet

Tuberkulosedagen 2018 - infeksjonen som tar flest liv på verdensbasis

Publisert

person som ser på røntgenbilde av lunger
Colourbox.com

Tuberkulosedagen 24. mars markeres over hele verden, også i Oslo der blant annet nye BCG-anbefalinger for helsepersonell ble lagt fram på en dagskonferanse om tuberkulose holdt i forkant av selve dagen.


Har du funnet en feil?

I 2009 ble BCG-vaksine mot tuberkulose tatt ut av det allmenne vaksinasjonsprogrammet, men den gis fortsatt til spedbarn med en eller to foreldre fra land med høy forekomst. En evaluering av dette ble lagt fram under en dagskonferanse i forkant av Tuberkulosedagen. Evalueringen viser ingen økning i tuberkuloseforekomst siden endringen i 2009.

Oppdaterte vaksineråd ved pasientkontakt

Sammen med Tuberkulosekomiteen er det også gjort en ny vurdering av rådet om BCG-vaksinasjon til helsepersonell. De fleste av landene med lav tuberkuloseforekomst har sluttet å anbefale dette. I Norge vil det fra 1. juni 2018 bli gitt endrete råd om BCG i yrkessammenheng.

– Vaksinen kan i hovedsak begrenses til de som over tid skal jobbe med voksne pasienter med lungetuberkulose eller med dyrkning av mykobakterier i laboratorier. Råd om BCG som reisevaksinasjon og spedbarnsvaksinasjon forblir uendret, sier overlege Trude Arnesen i Folkehelseinstituttet.

Infeksjonen som tar flest liv på verdensbasis

Tuberkulose er fortsatt den infeksjonssykdommen i verden som tar flest liv, til tross for at den både kan diagnostiseres og behandles. På verdensbasis fører manglende eller dårlig gjennomført behandling til økende forekomst av bakterier som er motstandsdyktige mot antibiotika. 

De gruppene som rammes hardest av denne sykdommen er ofte de som har minst ressurser til å takle belastningen ved sykdom og langvarig behandling. Dette er bakgrunnen for at tuberkulose er satt på dagsordenen i et eget FN-høynivåmøte i New York til høsten.

– Det er nødvendig med en rask og kraftig internasjonal satsing for å bekjempe epidemien globalt, understreker Trude Arnesen.

Norge i en positiv særstilling

I Norge er tuberkuloseforekomsten en av verdens aller laveste, men det er stor forskjell i forekomst mellom ulike grupper. Målrettet leting i risikogrupper fører til raskere diagnose og behandling, slik at sykdommen ikke blir så alvorlig hos den som har den – og ikke rekker å spre seg til andre. 

Foreløpige tall for 2017 viser at det totalt var 256 tuberkulosetilfeller, hvorav bare 16 var født i Norge av norskfødte foreldre.

– Dette er et tegn på at det er svært lite innenlands smitte av tuberkulose innad i Norge. De fleste som blir syke her i landet får effektiv behandling før de har rukket å smitte andre, avslutter overlege Arnesen.

Tuberkulosevaksine – veileder for helsepersonell