Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Nyhet

Informasjon om restlager av HPV-vaksinen Gardasil

I forbindelse med offentlig anbudskonkurranse for innkjøp av vaksiner til barnevaksinasjonsprogrammet, sitter Folkehelseinstituttet og noen kommuner med et restlager av Gardasil. – Vi skal levere et forslag til HOD om bruk av FHIs restlager i september, sier Britt Wolden, avdelingsdirektør ved vaksineforsyningen.

Colourbox.com
Colourbox.com

Restlageret vil ikke bli brukt i barnevaksinasjonsprogrammet, fordi Folkehelseinstituttet ved siste anbudsprosess for HPV-vaksine besluttet å skifte vaksine til Cervarix. Ifølge norsk lov er det krav om at vaksiner til barnevaksinasjonsprogrammet kjøpes inn i henhold til lov om offentlig anskaffelse.

– Vi ønsker å finne en løsning for å finne en god bruk av disse vaksinedosene. Det å prioritere mellom aktuelle grupper av mottakere som kan ha nytte av vaksinen, er krevende, og en slik prioritering er foreløpig ikke gjort. Vi leter fortsatt etter en god løsning, sier Wolden.

Det er også helsestasjoner og skolehelsetjenester som har et restlager av Gardasil.  Dette restlageret skal også være tilgjengelig for alle som har startet vaksinasjon med Gardasil, men ikke enda fullført per dags dato. Gardasil må derfor være tilgjengelig slik de har mulighet til å fullføre vaksinasjon med samme vaksine slik Folkehelseinstituttet anbefaler. Det bestilles fortsatt Gardasil til denne gruppen. Ved et eventuelt restlager kan kommunene gi HPV-vaksine til andre prioriterte grupper. Hvis vaksinen har gått over holdbarhetsdato, skal vaksinene kasseres.

– Vi forstår godt at kommuner som har et større restopplag som ikke skal brukes i barnevaksinasjonsprogrammet, ønsker å gjøre god bruk av disse, sier hun.

Hvorfor er det et restlager?

Vaksinebehovet er vanskelig å beregne ved et skifte, når det dreier seg om en vaksine som gis som flere doser over tid. Dagens restlager hos Folkehelseinstituttet, er på ca. 18 000 doser. Dette tilsvarer fullverdig vaksinasjon til 6 000 personer (én voksen person skal ta tre doser for å være fullvaksinert).

– Et eventuelt restlager i kommunene antas å ikke  være stort. Normalt skal helsestasjoner kunne ha lager for maksimalt tre måneders bruk, og landets helsestasjoner har kjent til skiftet av HPV-vaksine i barnevaksinasjonsprogrammet i over ett år.  Alle som har startet med én vaksine skal fortsette med denne til de er fullvaksinert, sier Wolden. 

Det ble gitt informasjon til alle helsestasjoner via eget informasjonsbrev sendt 27. april 2017 om at eventuelt restlager av Gardasil ute i kommunene kun skal benyttes til de som har påbegynt vaksinasjon med Gardasil før høsten 2017 i barnevaksinasjonsprogrammet

FHI kan ikke ta Gardasildoser som er distribuert til kommuner i retur. Dette skyldes krav i regelverket for god distribusjonspraksis (GDP) som er hjemlet i grossistforskriften Folkehelseinstituttet er forpliktet til å etterleve. Her beskrives blant annet at et produkt ikke skal tas i retur dersom produkt har vært hos kunde i mer enn ti dager.

Bruk av restlageret

HPV-infeksjon forekommer hyppigst blant unge seksuelt aktive personer. Vaksinen virker forebyggende, og har best effekt når den gis før seksuell debut. HPV-vaksine til bruk utenfor barnevaksinasjonsprogrammet må ordineres av lege.

Det er også andre grupper som vil kunne ha nytte av HPV-vaksine fordi personer i gruppene kan ha høyere risiko for å utvikle kreft som følge av HPV-infeksjon. Det gjelder for eksempel menn som har sex med menn og personer med nedsatt immunforsvar. Det pågår allerede et arbeid for å vurdere gratis vaksine utenom barnevaksinasjonsprogrammet til personer i disse gruppene.

Hva med prosessen videre?

– Vi har så langt ikke lykkes å finne en organisasjon eller et system som kan påta seg å administrere restlageret av vaksiner. Folkehelseinstituttet vil komme med en anbefaling om hvem som skal prioriteres til HOD innen september sier Wolden.

Det er flere momenter som må tas hensyn til når det gjelder mulig bruk av overskuddsdoser av Gardasil som er innkjøpt til barnevaksinasjonsprogrammet.

– Overskuddet vil ikke rekke til alle. Det vil være krevende å beslutte hvem som skal få vaksinen uten at det oppleves som urettferdig for andre. Det må også være et system som kan administrere vaksinen og vaksinasjon på en forsvarlig måte. Vi har en god dialog med MSD, produsenten av Gardasil, om en omdisponering av vaksinen siden kontrakten i utgangspunktet gjelder barnevaksinasjonsprogrammet, sier Wolden.

Vaksinasjonsdekningen for HPV-vaksiner gjennom barnevaksinasjonsprogrammet, er på over 80 prosent. HPV-vaksine i barnevaksinasjonsprogrammet er en rettighet for dem det gjelder.

– Vi må alltid sørge for å ha nok vaksine, det betyr at det noen ganger blir overskudd, sier Wolden.