Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Nyhet

Tilbud om HPV-vaksine til gutter fra høsten 2018?

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) foreslår i revidert nasjonalbudsjett for 2017 at gutter skal få tilbud om vaksine mot humant papillomavirus (HPV-vaksine) gjennom barnevaksinasjonsprogrammet.

unge gutter på huske
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Dette er en gledelig nyhet for alle gutter som nå får samme mulighet som jenter til å beskytte seg mot HPV-relatert kreft og for alle i fagmiljøene som har jobbet for dette, sier overlege Margrethe Greve-Isdahl ved Folkehelseinstituttet.

Vaksine mot HPV har vært et tilbud til jenter på 7. trinn siden 2009. Fra november 2016 har også unge kvinner født 1991 og senere fått tilbud om vaksinen.

Nå foreslår HOD at tilbudet om HPV-vaksine skal utvides til også å omfatte gutter på 7. trinn fra høsten 2018.

FHI anbefaler vaksinasjon av gutter

Folkehelseinstituttet (FHI) utarbeidet i 2016 en rapport om utvidelse av tilbud om HPV-vaksine til gutter. Konklusjonen var at sykdomsbyrden for HPV-relatert kreft hos menn er tilstrekkelig stor til at gutter bør få tilbud om HPV-vaksine i barnevaksinasjonsprogrammet.

Sammenhengen mellom vedvarende HPV-infeksjon og livmorhalskreft hos kvinner ble etablert på 1990-tallet. Kunnskapen om at HPV forårsaker kreftformer som også rammer gutter og menn er forholdsvis ny, men er nå godt dokumentert. HPV-relatert kreft hos menn i Norge er estimert til rundt 100 tilfeller årlig (estimat fra 2013).

Menn kan få ulike HPV-relaterte krefttyper

Hos menn kan HPV-infeksjon forårsake kreft i endetarm, penis, munn og svelg. Disse kreftformene skyldes i all hovedsak HPV-typene 16 og 18 som HPV-vaksiner beskytter mot.

– Forekomsten av kreft i munn og svelg blant menn er økende. Behandling av kreft som skyldes HPV hos menn innebærer ofte kirurgiske inngrep og strålebehandling som kan skape mye plager i etterkant av behandling, sier Greve-Isdahl.

Hvis forslaget blir vedtatt, vil Folkehelseinstituttet starte arbeidet med å utarbeide informasjon til guttene, foreldrene deres og kommunehelsetjenesten. Mer informasjon om endringen vil bli tilgjengelig på Folkehelseinstituttets nettsider nærmere eventuell oppstart av tilbudet.

Les mer:

Folkehelseinstituttet anbefaler HPV-vaksine til gutter 

Vaksine mot humant papillomavirus (HPV), Rapport 2016:2 

HPV-vaksine (Vaksinasjonsveilederen)