Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

2017

Søk i Folkehelsa.no

Avgrens søket
 1. Nyhet

  Barn født i svangerskapsuke 22 til 24 har stor risiko for død

  For tidlig fødte barn som blir født i svangerskapsukene 22 til 24 har lav sannsynlighet for overlevelse. Det er stor usikkerhet rundt risikoen for funksjonsnedsettelser ved tre års oppfølging.

 2. Statistikknytt

  Alkoholsalget noe ned siden 2008

  Innenlands omsetning av alkohol per innbygger nådde en topp i 2008 med 6,8 liter ren alkohol. Omsetningen er gradvis redusert til 6,0 liter i 2015.

 3. Statistikknytt

  Ny oversikt over nordmenns bruk av rusmidler

  Rapporten Rusmidler i Norge 2016 gir en oversikt over nordmenns bruk av alkohol, tobakk, vanedannende legemidler og narkotika.

 4. Nyhet

  Folkehelseinstituttet skal huse den globale organisasjonen CEPI

  Folkehelseinstituttet skal huse en ny global koalisjon for forebygging av epidemier og pandemier. CEPI-sekretariatet blir en egen, uavhengig organisasjon i Folkehelseinstituttets lokaler.

 5. Nyhet

  Effekten av influensavaksinen sesongen 2016–2017

  Influensavaksinen for sesongen 2016–2017 stemmer godt overens med virusene som sirkulerer, og viser så langt en moderat effekt. Influensavaksine er det beste tiltaket for å beskytte seg mot influensa.

 6. Forskningsfunn

  Høy smertetoleranse kan skjule symptomer på hjerteinfarkt

  Høy smertetoleranse kan forklare at enkelte ikke kjenner brystsmerter når de får et hjerteinfarkt, såkalte stumme infarkt. Det viser en studie som Folkehelseinstituttet har bidratt til.

 7. Nyhet

  Bivirkninger av kroppspleieprodukter: fortsatt store mørketall

  En av ti får bivirkninger fra kosmetikk- eller kroppspleieprodukter, men bare 170 meldte fra om skadene i 2016. Bivirkninger kan du melde selv på Altinn.no eller til helsepersonell.

 8. Forskningsfunn

  Mest tenåringsdrikking i lavere sosiale lag

  Ungdom i lavere sosiale lag drikker mer enn andre. Forskjeller i foreldrenes oppdragelsesstil og alkoholvaner er mulige forklaringer på sammenhengen, ifølge en nylig publisert studie.

 9. Nyhet

  16 millioner til økt kunnskap om barns språkutvikling og læring

  Språk- og læringsstudien i Folkehelseinstituttet har fått 16 millioner fra Kunnskapsdepartementet til videre forskning på barns språkutvikling og læring.

 10. Forskningsfunn

  Like mange store brystsvulster både med og uten mammografi

  Masseundersøkelsen for brystkreft i Danmark finner ikke flere svulster over to centimeter hos kvinner i regioner som er med i undersøkelsen, enn i regioner som ikke er med.

 11. Nyhet

  Oppdaterte råd om testing av asylsøkere og andre nyankomne innvandrere

  Asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente bør, ved siden av tuberkuloseundersøkelse, tilbys undersøkelse for visse kroniske sykdommer som de kan ha fått i tidligere hjemland.

 12. Nyhet

  Luftforureininga litt redusert

  Lufta har blitt noko betre i byane, men vinterlufta har meir å gå på. Det viser ny statistikk i Folkehelserapporten.

 13. Nyhet

  Åtte av ti aborter skjer medikamentelt

  Medikamentell abort har overtatt for kirurgiske inngrep: 82 prosent av planlagte aborter blir utført ved hjelp av medikamenter, mot knapt seks prosent det året som denne abortmetoden ble tatt i bruk.

 14. Forskningsfunn

  Færre nordmenn har høyt blodtrykk

  Konklusjonen i verdens største blodtrykksstudie er at blodtrykket i rike land har blitt lavere de siste 40 årene, mens det har økt i fattige land.