Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Nyhet

Taxfree-salget øker forbruket mellom to og seks prosent

Det viser en ny rapport fra Folkehelseinstituttet, som har vurdert hvordan dagens taxfree-ordning påvirker det totale alkoholforbruket i Norge.

Flasker_COLOURBOX584058.jpg

I statsbudsjettet for 2017 har regjeringen lagt frem en utredning om taxfree-ordningen. Folkehelseinstituttet har på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet bidratt til utredningen med rapporten «En vurdering av virkningen av dagens taxfree-ordning».

Omsetningen følger antall utenlandsreisende

Rapporten anslår virkningen av taxfree-ordningen på alkoholkonsumet gjennom en tenkt situasjon der denne ordningen er fjernet. Konsumet er beregnet ved hjelp av ulike scenarier og ved å anslå konsekvenser for folkehelsen.

– Virkningen av taxfree-ordningen på det samlede alkoholkonsumet er trolig ikke stor, i størrelsesorden to til seks prosent, blant annet fordi en del av vin- og brennevinssalget ved en eventuell avvikling kan flytte seg til Vinmonopolet, sier Daniel Bergsvik, en av forskerne bak rapporten.

Han sier at taxfree-salget trolig kommer til å fortsette å øke i årene fremover når større lufthavnutbygginger er ferdigstilte og rutetilbudet er utvidet.

– Omsetningen følger antall utenlandsreisende, påpeker Bergsvik.

Flere endringer i nyere tid har bidratt til økt taxfree-handel, slik som økt kvote for avgiftsfri innførsel, flere taxfree-utsalg ved norske lufthavner og et økende antall reisende. Dette kan tenkes å svekke konsistensen i den restriktive norske alkoholpolitikken og legitimiteten til Vinmonopolet.

Taxfree står for rundt ti prosent av vin- og brennevinssalget

Rapporten viser at taxfree-salg av vin, hetvin og brennevin ved ankomst til en norsk lufthavn utgjør om lag ti prosent av den samlede omsetningen av disse varene i 2015.

I 2015 ble det ved ankomst til norske lufthavner solgt 3 millioner liter øl, 6,3 millioner liter vin og 2 millioner liter brennevin. Omregnet i ren alkohol utgjør dette 0,40 liter ren alkohol per innbygger.

Den samlede alkoholomsetningen i 2015 ble anslått til 6,75 liter ren alkohol per innbygger som er 15 år og eldre. Omsetningen fordeler seg slik:

  • Norske lufthavner: 0,40 liter
  • Annen uregistrert omsetning (f. eks. ferger og svenskehandel): 0,39 liter
  • Vinmonopolet: 3,03 liter
  • Salg av alkohol i dagligvare og uteliv: 2,93 liter