Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Nyhet

Rettsmedisinske fag er overdratt til Oslo universitetssykehus

Folkehelseinstituttets område for rettsmedisinske fag er fra 1. januar 2017 en avdeling ved Oslo universitetssykehus. Virksomhetsoverdragelsen er vedtatt av regjeringen. I praksis innebærer den at sykehuset overtar ansvaret for fagområdet, medarbeiderne og driften knyttet til området.

Virksomheten er organisert som Avdeling for rettsmedisinske fag med ni tilhørende seksjoner i Klinikk for laboratoriemedisin ved Oslo universitetssykehus.

Virksomheten vil, inntil videre, fortsette i de samme lokalene som i dag.

Rettsmedisinske fag har om lag 230 ansatte innen tjenesteproduksjon og forskning i de tre hovedvirksomhetsområdene rettstoksikologi, rettsgenetikk og rettspatologi/klinisk rettsmedisin.

Temaside om alkohol og rusmidler

Informasjon om promillekjøring, trafikkulykker og rusmidler, rusmiddelgrenser i trafikken, trafikkfarlige legemidler, eller virkninger av alkohol på kroppen finner du på OUS sin temaside om alkohol og rusmidler.

Ny kontaktinformasjon

Fakturaadresse og postadresser til virksomheten ble endret 01.01.17. I perioden 1. januar til slutten av februar 2017 er det ingen endring av telefonnumre og e-postadresser til virksomheten og de ansatte i rettsmedisinske fag. Kunder og rekvirenter vil bli varslet om ny kontaktinformasjon i god tid før endringen.

Ansatte i Avdeling for rettsmedisinske fag kan også nås via sentralbordet på OUS, tlf. 02770.

Pressehenvendelser kan rettes til OUS' medievakt på tlf. 992 16 550.