Hopp til innhold

Nyhet

Palestinas lov om folkehelseinstitutt vedtatt

Publisert Oppdatert

Den palestinske regjeringen vedtok 5. april 2016 et lovforslag om etablering av et nasjonalt folkehelseinstitutt. Dette er en betydelig milepæl i et langvarig og fruktbart samarbeid mellom Folkehelseinstituttet og Palestina.

Palestinas nasjonale folkehelseinstitutt i Ramallah
. Foto: PNIPH
Palestinas nasjonale folkehelseinstitutt i Ramallah . Foto: PNIPH

Den palestinske regjeringen vedtok 5. april 2016 et lovforslag om etablering av et nasjonalt folkehelseinstitutt. Dette er en betydelig milepæl i et langvarig og fruktbart samarbeid mellom Folkehelseinstituttet og Palestina.


Folkehelseinstituttet (FHI) har i mange år samarbeidet med myndigheter og fagmiljøer i Palestina om styrking av folkehelsearbeidet der. Etter tre år med utredninger og forberedelser ble det i november 2011 underskrevet en intensjonsavtale mellom den palestinske selvstyremyndigheten, Verdens helseorganisasjon (WHO) og Folkehelseinstituttet. Arbeidet fikk økonomisk støtte fra Det norske utenriksdepartementet.

Todelt arbeid

Siden mars 2012 har FHI vært representert i Palestina og bidratt med å etablere instituttet. FHI har hele tiden også vært representert i referansegruppen for prosjektet, og direktøren – først Geir Stene-Larsen og siden Camilla Stoltenberg – har ledet FHIs delegasjon. Arbeidet har vært todelt med oppbygging av faglig folkehelsekompetanse på den ene siden, og bygging av de formelle og juridiske strukturene på den andre siden.

Uavhengig nasjonalt institutt

Etter tre formelle drøftinger vedtok regjeringskollegiet under ledelse av statsminister dr. Rami Hamdallah loven som gir det juridiske grunnlaget for opprettelsen av «The Palestinian National Institute of Public Health» (PNIPH). Nå starter et nytt kapittel i arbeidet – overgangsfasen. I løpet av de tre neste årene skal PNIPH gå fra å være et prosjekt under ledelse av WHO til å bli et uavhengig nasjonalt institutt ledet fra den palestinske statsministerens kontor.

Samtidig med den formelle instituttbyggingen, fortsetter det faglige samarbeidet mellom FHI og PNIPH. Det pågår allerede i dag et betydelig forskningssamarbeid innen blant annet mor-og-barn-helse, og et faglig samarbeid innen helseberedskap og helseregisterarbeid.

Signering av intensjonsavtalen i Oslo i november 2011. F.v.: Geir Stene-Larsen, FHI-direktør; Jonas Gahr Støre, utenriksminister, Salam Fayaad, Palestinas statsminister og Tony Laurance, leder av WHO-kontoret i de okkuperte palestinske territoriene. 
. Foto: FHI
Signering av intensjonsavtalen i Oslo i november 2011. F.v.: Geir Stene-Larsen, FHI-direktør; Jonas Gahr Støre, utenriksminister, Salam Fayaad, Palestinas statsminister og Tony Laurance, leder av WHO-kontoret i de okkuperte palestinske territoriene. . Foto: FHI
Møte med Palestinas statsminister i 2013: F.h.: Rami Hamdallah, Palestinas statsminister, Stein Torgersbråten, det norske utenriksdepartementet, Mahmoud Daher, WHO-kontoret i de okkuperte Palestinske territoriene, Rand Salman, Palestinas folkehelseinstitutt, og Bjørn Iversen, FHI.
.  Foto: Palestinian Authority
Møte med Palestinas statsminister i 2013: F.h.: Rami Hamdallah, Palestinas statsminister, Stein Torgersbråten, det norske utenriksdepartementet, Mahmoud Daher, WHO-kontoret i de okkuperte Palestinske territoriene, Rand Salman, Palestinas folkehelseinstitutt, og Bjørn Iversen, FHI. . Foto: Palestinian Authority