Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Nyhet

Ny studie om gjennomføring av forebyggende tuberkulosebehandling

Publisert Oppdatert


Folkehelseinstituttet arbeider med å vurdere effekt og målretting av forebyggende tuberkulosebehandling. Som et ledd i dette igangsettes det nå en landsdekkende studie for å se på gjennomføring av forebyggende tuberkulosebehandling.


Har du funnet en feil?

Screening for tuberkulose er lovpålagt for personer i risikogruppene. Det skjerper kravene til kontinuerlig oppfølging og evaluering av dette tiltaket. Forebyggende behandling er endepunktet for screeningen for latent tuberkulose. Det er en pågående debatt om hvilken plass forebyggende behandling bør ha i tuberkulosearbeidet. I hvilken grad forebyggende behandling er trygt og akseptabelt for målgruppene er avgjørende for nytten av screeningprogrammet.

Vi mangler i dag kunnskap om i hvilken grad forebyggende tuberkulosebehandling gjennomføres og hva som eventuelt er årsak til at behandlingen ikke gjennomføres. Vi er spesielt opptatt av i hvilken grad bivirkninger er årsak til behandlingsavbrudd. En norsk studie (Olsen et al., 2009) ga gode innspill, men det er behov for nyere data av flere grunner:

 • Tuberkuloseveilederen er tydeligere i anbefalingen om at direkte observert behandling ikke er nødvendig for forebyggende tuberkulosebehandling.
 • Det er økt fokus på målretting av forebyggende behandling mot risikogrupper - de som behandles nå kan ha mer sykelighet og komplikasjoner enn tidligere.
 • Et nytt behandlingsregime med ukentlig dosering av medikamenter er tilgjengelig.
 • Gruppen som får forebyggende behandling før oppstart av sykdomsmodifiserende antirevmatisk behandling (DMARDs) er økende, disse er ofte eldre personer.

Det er økt internasjonalt fokus på implementering og overvåking av forebyggende tuberkulosebehandling. Studien er tilpasset WHOs Latent Tuberculosis Infection Taskforce.

Om studien

Informasjon om behandlingsforløpet vil bli innhentet for personer som meldes til MSIS med oppstart av forebyggende behandling i 2016. Studien er godkjent i REK sør-øst (ref. 2015/2122). Det er gitt dispensasjon fra taushetsplikten, jf §35 i helseforskningsloven, og fritak fra hovedregelen om å innhente samtykke fra deltagerne. Studieprotokollen er tilgjengelig. Studien gjennomføres i samarbeid med kliniske miljøer.

Prosjektgruppen består av:

 • Brita Askeland Winje, Folkehelseinstituttet
 • Trude Margrete Arnesen, Folkehelseinstituttet
 • Tesfaye Madebo, Stavanger universitetssykehus
 • Hilde Elise Andersen, Stavanger universitetssykehus
 • Anne Margarita Dyrhol Riise, Oslo universitetssykehus
 • Astrid Rojahn, Oslo universitetssykehus
 • Hallgeir Tveiten, Oslo universitetssykehus

Spørsmål om studien kan rettes til:

Brita Askeland Winje (MPH, PhD)

Område for smittevern, miljø og helse

Folkehelseinstituttet

e-post: brita.winje@fhi.no