Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Nyhet
Den norske mor og barn-undersøkelsen

Får 15 millioner til studier av miljøgifter

Den norske mor og barn-undersøkelsen i Folkehelseinstituttet har fått 15 millioner fra Forskningsrådets program Miljøforsk til å studere skadelige effekter av miljøgifter under fosterutvikling og i småbarnsalder.

Gutt på skøyter
MILJØGIFTER: PFASer brukes blant annet i vannavstøtende sportsklær og allværsjakker, bukser og sko. Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Det ene prosjektet, med kortnavnet NeuroTox, skal se på hvordan miljøgifter kan påvirke fosterutviklingen og føre til utviklingsforstyrrelser som ADHD, autismespekterforstyrrelser (ASF), epilepsi og CP hos barnet.

Forebygging prioritert oppgave

– Det er en prioritert oppgave å forske på risikofaktorer som kan forebygge alvorlige utviklingsforstyrrelser hos barn, sier prosjektleder for NeuroTox, Heidi Aase ved Folkehelseinstituttet.

Prosjektet skal spesielt studere miljøgiftene perfluorerte forbindelser (PFAS se faktaboks), sporstoffer og metaller med kjent nevrologisk virkning, som kvikksølv, bly, arsenikk, kadmium og mangan.

Disse miljøgiftene er tilstede i våre omgivelser i mengder som kan være skadelige for mennesker, og de kan overføres til fosteret via morkaken

– Stoffene kan være skadelige for fosterutviklingen, spesielt i kritiske faser for utvikling av fosterets hjerne, sier Aase.

Forskerne vil studere disse miljøgiftene hver for seg, men også se på effektene av disse miljøgiftene samlet, den såkalte cocktail-effekten.

I tillegg skal forskerne studere om miljøgiftene også indirekte kan skade fosteret ved at det oppstår genetiske forandringer som kan endre stoffskiftehormonene hos fosteret.

– Dette er genetiske forandringer hos fosteret som følge av ytre miljøpåvirkninger. Disse forandringene oppstår ved at gener slår seg av og på, og kan føre til utviklingsforstyrrelser hos barnet, forklarer Aase.

Bedre helseråd til gravide

Det andre prosjektet skal se på hvordan miljøgifter kan påvirke fosteret og barnet med tanke på vekst og utvikling, og spesielt studere utvikling av overvekt hos barnet.

– Vi skal studere hvordan kombinasjonen av flere miljøgifter kan påvirke barnas vekst og utvikling, og se om miljøgifter kan føre til endringer i stoffskifte og overvekt hos barnet, sier prosjektleder Anne Lise Brantsæter ved Folkehelseinstituttet.

Brantsæter sier at forskerne har unike data som gjør at de kan undersøke om påvirkning av miljøgifter i fosterlivet kan ha betydning for vekt og kroppssammensetning hos åtte år gamle barn.  

I tillegg skal forskerne se på hvordan samspillet mellom barnets arvelige anlegg for overvekt og effekten av miljøgifter påvirker barnets vekst.

– Dette prosjektet vil gi oss viktig kunnskap på et felt der det er store kunnskapshull i dag. Kunnskapen er viktig for utviklingen av både helsepolitikken og helseomsorgen på dette området, sier Brantsæter.

Både Aase og Brantsæter understreker at ny kunnskap fra disse miljøprosjektene vil være viktig for utforming av gode helseråd til gravide kvinner i Norge og internasjonalt.

PFOS, PFOA og andre perfluorerte forbindelser

Per- og polyfluorerte alkylstoffer (PFAS-er) er del av en stor gruppe organiske, fluorholdige forbindelser. Totalt finnes det flere hundre forskjellige perfluorerte stoffer. Det utvikles stadig nye. Fram til nå har PFOS og PFOA vært mest i fokus. Begge er strengt regulert i Norge. Ny informasjon viser at også flere stoffer i denne gruppen er svært miljøskadelige. både i Norge og i utlandet forskes det for å øke kunnskapen om stoffene.

Kilde: Miljødirektoratet

Relaterte saker