Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Nyhet

Løfter fram en ny brukerrolle i helsetjenesten

Publisert Oppdatert


I Trento i Nord-Italia er brukere og familiemedlemmer ansatt i avdelingen for psykisk helse. Er dette noe for norsk helsetjeneste? Dette er blant spørsmålene som ble belyst under fem seminarer av Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet og Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon.


Har du funnet en feil?

Dette er et bilde av (fra venstre): Berit Larsen (Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon – FF0), Renzo Destefani (representant fra Trento), Bent Høie (helse- og omsorgsminister), Anders Vege (Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet) og Arnfinn Aarnes (FFO).
SAMMEN OM EN NY BRUKERROLLE: De løfter fram en ny rolle for brukerne av helsetjenester. Fra venstre: Berit Larsen (Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon – FF0), Renzo Destefani (representant fra Trento), Bent Høie (helse- og omsorgsminister), Anders Vege (Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet) og Arnfinn Aarnes (FFO). . Helse- og omsorgsdepartementet

 

I Asker den 15. februar åpnet helse- og omsorgsminister Bent Høie en rekke av seminarer om hvordan helsetjenesten kan gjøre nytte av brukernes og pårørendes erfaringer for å bedre tilbudet til personer med psykiske lidelser.

Ser til Italia

Seminarene i Asker, Sandefjord, Kristiansand, Klepp og Molde retter oppmerksomheten mot en ny brukerrolle i norsk helsetjeneste. Det blir presentert eksempler på nytekning, både fra Norge og Italia.

Representanter fra Trento i Nord-Italia presenterer sin modell, der brukere og familiemedlemmer er ansatt i avdelingen for psykisk helse, på lik linje med fagfolk. De kaller sin tilnærming «doing together», der brukere, pårørende, fagfolk og innbyggere arbeider sammen på en likeverdig måte for å skape kvalitet og tilfredshet.

Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet og Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon vil samle eksempler som kommer fram under seminarene og lage en publikasjon om en ny brukerrolle og brukermedvirkning på ulike nivåer.

Mye å lære av en likemann

En av arrangørene, seksjonsleder Anders Vege i Kunnskapssenteret, har fulgt med på hvordan den italienske modellen har utviklet seg over tid. Han er opptatt av at helsetjenesten tar brukernes kunnskap alvorlig.

– I den italienske modellen ansettes brukere innenfor området psykisk helse. Kan den være aktuell også innen andre områder?

– Selv om man under disse seminarene hører om psykisk helse, kan man se for seg at dette også kan være overførbart til ulike kroniske lidelser. Man kan for eksempel lage et system der en pasient som nettopp har fått en diagnose, like naturlig som å møte fastlegen, møter en som har erfaring i å leve med sykdommen, svarer Vege.
Seksjonslederen mener at en pasient kan lære mye av en likemann om hva som har påvirket helsen, både i positiv og negativ retning.

Statsråden vil flytte makt

Under seminaret i Asker understreket Bent Høie at hans mål er å skape pasientens helsetjeneste.

– Det betyr at det som er viktigst for brukere og pårørende skal være styrende for utviklingen av helsetjenesten. I Trento i Italia har de kommet langt i å gjøre pasienten og familien til aktive og likeverdige deltakere. Jeg tror vi har mye å lære av hverandre på tvers av landegrensene, sa Høie blant annet.

Han utdypet sitt syn på en ny brukerrolle på denne måten:

– For å skape pasientens helsetjeneste må vi flytte makt til brukerne og de pårørende. For mange i helse- og omsorgstjenesten betyr dette en stor snuoperasjon. Det innebærer endringer i kultur, holdninger og organisering. Både den som gir og den som mottar tjenester får nye roller.

Den italienske modellen

Representantene fra Trento i Nord-Italia er ikke i Norge bare for å bidra i seminarrekken om en ny brukerrolle. Også under helse- og omsorgsministerens årlige vintermøte i Asker den 15. februar for ledere i helsetjenesten og helseetatene presenterte de sin modell og erfaringene så langt. Under norgesoppholdet forteller de blant annet at fagfolk har fått en økende anerkjennelse av og respekt for den erfaringskompetansen som pasienter og pårørende besitter.

Dette har ført til at fagfolk, erfarne brukere og pårørende nå arbeider side om side i en lang rekke aktiviteter, grupper og arbeidsområder. Både hos fagfolkene og i befolkningen har det skjedd en viktig kulturendring. Synet på psykiske lidelser og hjelpetilbudet har endret seg betydelig.

 

Her er en kort oppsummering av de viktigste aktivitetene i den italienske modellen.