Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Nyhet

Husk lusesjekk ved skole- og barnehagestart

For å sikre en lusefri høst oppfordrer Folkehelseinstituttet alle landets skoler og barnehager til å arrangere kampanjer mot hodelus i uke 35.

Lusesjekk
Foto: Colourbox.com

Hodelus er et stadig tilbakevendende problem i skoler og barnehager landet over, og det anslås at to til fire prosent av norske barn har lus til enhver tid.

Hvordan gjennomføres en hodeluskampanje?

Kampanjen kan gjennomføres ved at skoler og barnehager informerer foreldre og foresatte om hvordan man sjekker for og behandler hodelus. Instituttet har laget brosjyre og informasjonsskriv som barnehager og skoler kan bestille gratis og distribuere videre:

Dersom sjekk og behandling for lus skjer samtidig, ser det ut til å redusere antall hodelustilfeller over tid. Man kan derfor spesifikt oppfordre foreldre og foresatte til å foreta lusesjekken helgen 3.-4. september, med fortløpende behandling dersom det er nødvendig. Hele familien bør undersøkes.

Hvis det oppdages smitte bør foreldrene varsle skole eller barnehage samt foreldre til barnets nære skole- eller fritidsvenner, slik at de også kan sjekkes og eventuelt behandles.

Risiko for smitte reduseres ved jevnlig lusesjekk

Jevnlig lusesjekk er det beste midlet for å redusere antall tilfeller av hodelus. Folkehelseinstituttet anbefaler sjekk med lusekam minst en gang i måneden. Når hodelussmitte oppdages og behandles tidlig reduseres sjansen for å smitte andre.

Alle tiltak som kan føre til hyppigere lusesjekk er positivt. Folkehelseinstituttet minner om lusesjekk i uke 10 og 35, men skoler og barnehager kan naturligvis også arrangere kampanjer på andre tidspunkt.

Spørsmål og svar om lus i skole og barnehage

Må barnet sendes hjem fra skole/barnehage hvis man oppdager at barnet har fått lus?
Nei, det er ikke nødvendig å sende barnet hjem da det trolig har hatt lus i lang tid, gjerne flere måneder. Flett gjerne håret eller benytt et tørkle, lue eller annet tettsittende hodeplagg for å redusere smittefaren.

Når kan barnet begynne på skolen/barnehagen igjen?
Barnet skal begynne på lusekur så fort som mulig. Dagen etter den første kuren kan barnet sendes til barnehage/skole.

Må skolen/barnehagen stenge?
Nei, det er ikke nødvendig å gi undervisningsfri for berørte klasser eller stenge avdelinger i barnehagen. Kroppsøvings- og svømmetimene kan også gå som normalt.

Skal helsesøster sjekke og behandle alle på skolen for lus?
Nei, det er foreldrenes ansvar å sjekke og behandle barna for lus. Helsesøster skal være tilgjengelig for råd og veiledning. Hun kan eventuelt hjelpe til med behandling hvis pårørende ikke viser vilje til å bli kvitt hodelusa.

Hva bør skolen/barnehagen gi av informasjon til hjemmet?
Det er lurt å dele ut et faktaark om hodelus og behandling til den berørte klassen/avdelingen eller hele skolen/barnehagen. Barna bør også informeres om hvordan lus smitter. Identiteten til barna som har hodelus skal ikke oppgis av skolen/barnehagen.

Har foreldre plikt til å opplyse om at barnet er smittet av lus?
Nei, men det er i alles interesse at skolen/barnehagen, og spesielt foreldre til nære skole- eller fritidsvenner, får vite når et barn har hodelus. Sannsynligvis er også noen av vennene smittet, og barnet kan raskt bli smittet på nytt etter at det har tatt lusekur.

Må klær og annet personlig utstyr tas med hjem dersom det oppdages lus på barn i barnehagen eller skolen?
Nei, det unødvendig å ta med dette hjem siden smitte fra slike gjenstander er svært usannsynlig.

Relaterte saker

Eksterne lenker