Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Nyhet

Folkehelseinstituttet anbefaler HPV-vaksine til gutter

Folkehelseinstituttet har oversendt en anbefaling til Helse- og omsorgsdepartementet om at gutter i 12-årsalder bør få tilbud om HPV-vaksine i det norske barnevaksinasjonsprogrammet på lik linje med jenter.

fhi
fhi

Humant papillomavirus (HPV) er en vesentlig årsak til alvorlige kreftformer hos både kvinner og menn.

– Jenter har siden 2009 fått tilbud om HPV-vaksine i 12-årsalder for å forebygge livmorhalskreft. Nyere kunnskap viser imidlertid at HPV spiller en vesentlig rolle for utvikling av andre kreftformer, både hos kvinner og menn, sier Britt Wolden avdelingsdirektør ved Folkehelseinstituttet.

Folkehelseinstituttet nedsatte i 2015 en arbeidsgruppe for å vurdere om HPV-vaksine til gutter skulle tilbys i program i Norge. Gruppen har nylig avgitt sin rapport som konkluderer med at vaksinen bør innføres også for gutter i barnevaksinasjonsprogrammet.

Folkehelseinstituttet gir sin selvstendige anbefaling til Helse- og omsorgsdepartementet. Vurderingene bygger på rapporten som redegjør for kunnskapsgrunnlaget og helsegevinster ved å innføre vaksinen. Selv om det fortsatt er mangelfulle data på noen områder gir instituttet sin tilslutning til arbeidsgruppens anbefalinger ut fra følgende argumenter:

  • Det er en økende trend i antall krefttilfeller forårsaket av HPV hos menn. Dette tilsier at både gutter og jenter bør gis lik mulighet til individuell beskyttelse og at både gutter og jenter bør ha et likt ansvar i forhold til å beskytte andre.
  • Vaksinasjon av gutter i tillegg til vaksinasjon av jenter vil være den mest effektive måten å forebygge HPV-infeksjon hos gutter.
  • Vaksinasjon av gutter vil også gi beskyttelse til gruppen menn som har sex med menn.

Det er viktig å påpeke at et kostnadseffektivt vaksinasjonstilbud til gutter forutsetter et anbudsresultat som gir en gunstig innkjøpspris av vaksinen.

Fra Folkehelseinstituttets side fremheves det som svært viktig at en eventuell innføring av HPV-vaksine til gutter inkluderer en nasjonal oppfølging av tiltaket. Det må gjøres en grundig og systematisk oppfølging for å studere vaksineeffekt, bivirkninger og vaksinasjonsdekning.

Hvorfor vaksinere gutter?

HPV-infeksjon er ikke å betrakte som en sykdom som kun gjelder kvinner. Andelen HPV-relaterte krefttilfeller hos menn sammenlignet med kvinner utgjør ca. 20–30 prosent, men forekomsten av HPV-relatert kreft hos menn er stigende.

– Kreftformene hos menn knyttet til HPV er kreft i penis, endetarmen og kreft i svelget. I de senere årene har vi sett en betydelig økning av HPV-relaterte kreft i svelget både hos menn og kvinner, men størst blant menn. Økningen ses særlig i den vestlige delen av verden og er betydelig også i Norge, sier Wolden.

– Vi mener økningen tilsier at både gutter og jenter bør gis mulighet til individuell beskyttelse. Ulikheten i dag er uheldig, fordi det er snakk om alvorlig sykdom og risiko for død, fortsetter Wolden.

HPV er den vanligste seksuelt overførbare infeksjonen hos kvinner og menn. God vaksinedekning blant jenter vil redusere den totale smittespredningen og dermed til en viss grad også redusere krefttilfellene blant menn (flokkbeskyttelse). Vaksinering av gutter i tillegg vil føre til en reduksjon av HPV-relatert kreft blant menn, men også en ytterligere reduksjon av HPV-relatert kreft hos kvinner.

Antall tilfeller av HPV-relaterte kreftformer hos menn som kan forebygges med HPV-vaksinen er beregnet til mellom 70–100 per år.

Fakta om sykdomsbyrde av HPV-kreft

  • HPV er en vesentlig årsak til kreft og forstadier til kreft i livmorhals, ytre kjønnsorganer hos kvinner, skjede, svelget, anus og penis. Nesten alle tilfeller av livmorhalskreft er forårsaket av HPV, mens andelen HPV-relaterte tilfeller av de øvrige kreftformer varierer.
Antall tilfeller av de viktigste HPV-relaterte kreftformer hos kvinner i 10-årsperioden 2004–2013 (kilde: Kreftregisteret)
 Livmorhalskreft  2966
 Kreft i ytre kjønnsorganer  842
 Analkreft  458

  

Antall tilfeller av de viktigste HPV-relaterte kreftformer hos menn i 10-årsperioden 2004–2013 (Kilde: Kreftregisteret)
 Kreft i svelg  942
 Peniskreft  377
 Analkreft  201

  

  • Kunnskapen om sammenheng mellom HPV-infeksjon og livmorhalskreft har vært kjent i mer enn 30 år.
  • Etter hvert har det blitt kjent at HPV også relateres til andre former, både hos kvinner og menn.
  • I de senere årene har det blitt kjent at HPV-infeksjon er en sentral årsaksfaktor for utvikling av kreft i svelget, og at forekomsten av denne kreftformen er sterkt økende.
  • Svært mange tilfeller av analkreft skyldes HPV-infeksjon. Sykdomsbyrden er særlig høy blant menn som har sex med menn. Omtrent halvparten av krefttilfellene i penis er knyttet til HPV.
  • Omtrent halvparten av krefttilfellene i penis er knyttet til HPV.

Les også: