Hopp til innhold

Forskningsfunn

Snus kan ha positiv effekt på folkehelsen

Publisert Oppdatert

Mangeårig snusforskning tyder på at snus i større grad kommer i stedet for sigarettene, og i mindre grad i tillegg til røykingen.

Mangeårig snusforskning tyder på at snus i større grad kommer i stedet for sigarettene, og i mindre grad i tillegg til røykingen.


Til sammen indikerer risikoforskjell og bruksmønster at tilgjengeligheten til snus har en positiv nettoeffekt for folkehelsen.

I en nylig publisert artikkel i tidsskriftet Drugs and Alcohol Today oppsummerer SIRUS sin mangeårige forskning på det norske bruksmønsteret for snus.

– Det er stor enighet om at snus er vesentlig mindre farlig enn sigaretter, men et gjenstående hovedspørsmål er om snus vil kunne komme i tillegg til eller istedenfor sigarettene, sier forskningsleder ved SIRUS, Karl Erik Lund.

– Vår mangeårige snusforskning tyder på at snus i større grad kommer i stedet for sigarettene og i mindre grad i tillegg til røykingen, sier Lund.

– Til sammen indikerer risikoforskjell og bruksmønster at tilgjengeligheten til snus har en positiv nettoeffekt for folkehelsen.

Lund forteller at interessen for disse resultatene er stor bl.a. fra EU, som i nær framtid skal avgjøre om snus skal gis anledning til å konkurrere med sigaretter på nikotinmarkedet i Europa.

Snus mest brukte sluttemetode

I artikkelen går det fram at snus i stor grad benyttes av norske røykere som forsøker å slutte med eller kutte ned på sitt sigarettforbruk. Det største segment av snusbrukere består av forhenværende røykere. Til tross for advarsler fra myndighetene har snus blitt den mest brukte sluttemetode, og effekten fra snus ser ut til å være bedre enn fra de nikotinholdige legemidlene.

Forskningen viser også at mange røykere ikke kjenner til risikoforskjellen mellom snus og sigaretter, og at en korreksjon av disse feiloppfatningene vil kunne stimulere til enda større overgang fra sigaretter til snus.

Ikke flere dobbeltbrukere

– De siste tiårs økning i snusbruk ser ikke ut til å ha ført med seg flere dobbeltbrukere av snus og sigaretter. Og dagens norske dobbeltbrukere røyker 40 prosent færre sigaretter enn rene røykere, sier Lund.

Det er videre dokumentert at mange dobbeltbrukere snuser fordi de har et ønske om røykeslutt og redusert sigarettkonsum. Andelen som planla å slutte å røyke var høyere blant dobbeltbrukerne enn blant de som kun røykte sigaretter.

Vår forskning tyder på at snusbruk ikke bidrar til å svekke eller utsette slutteintensjoner for røyking, men for mange kan være en vei ut av sigarettavhengighet.

Grunn til bekymring?

De siste års økning i snusbruk blant unge bekymrer mange, særlig av to grunner. For det første frykter noen at snusbruk kan være en inngangsport til påfølgende oppstart av røyking. Forskning gir imidlertid begrenset støtte til at snusbruk fungerer som en inngang til påfølgende røykestart blant ungdom. En undersøkelse fant at snusbruk aktiverte få av de kognisjonene som vanligvis øker lysten på å røyke. At andel ungdomsrøykere går kraftig ned samtidig med at snusbruken øker blant unge, tilsier også at snus ikke stimulerer til røyking.

Den andre bekymringen er frykten for at veksten i snusbruket kan være forårsaket av en tilstrømning fra unge ikke-røykere, som aldri hadde begynt med snus dersom det var forbudt. Noen undersøkelser indikerer at et segment av unge snusbrukere har karakteristika som mest typisk kjennetegner tobakksfri ungdom. Et like stort segment av snusbrukere har imidlertid kjennetegn som disponerer for røyking, noe som kanskje indikerer at disse ellers ville ha begynt å røyke hvis ikke de hadde hatt tilgang til snus.

– I det hele tatt er det vanskelig å tolke data annerledes enn at snus i større grad ser ut til å forebygge oppstart av røyking enn å skulle øke forekomsten av unge røykere, forteller Lund.

– Kort sagt; bruksmønsteret tyder på at snus i større grad kommer i stedet for sigarettene og i mindre grad i tillegg til røykingen. Til sammen indikerer risikoforskjell og bruksmønster at tilgjengeligheten til snus har en positiv nettoeffekt for folkehelsen, oppsummerer han.

Referanse

Lund KE (2013). Tobacco harm reduction in the real world: has the availability of snus in Norway increased smoking cessation? Drugs and Alcohol Today 13(2), 92- 101.

Kun sammendraget av artikkelen er åpent for alle, men Rusfagsbiblioteket kan sende hele artikkelen til deg gratis i posten. Send i så fall en  e-post til biblioteket og oppgi postadressen din og navnet på artikkelen.

Dette er en nyhet fra Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS). SIRUS ble en del av Folkehelseinstituttet 01.01.2016.