Hopp til innhold

Forskningsfunn

Mer alkoholbruk blant gravide med angst og depresjon

Publisert Oppdatert

Kvinner med tendens til å oppleve hyppige og negative følelser som stress, angst og depresjon har økt risiko for å drikke alkohol under graviditeten. Det viser en ny studie fra Folkehelseinstituttet ved hjelp av 60 000 gravide kvinner i Mor og barn-undersøkelsen.

Foto: Colourbox.com
Foto: Colourbox.com

Kvinner med tendens til å oppleve hyppige og negative følelser som stress, angst og depresjon har økt risiko for å drikke alkohol under graviditeten. Det viser en ny studie fra Folkehelseinstituttet ved hjelp av 60 000 gravide kvinner i Mor og barn-undersøkelsen.


Studien er i dag publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica. Dette er den største studien som er gjort innen denne problemstillingen.

Forskerne undersøkte i hvilken grad negativ affektivitet økte risikoen for alkoholbruk under graviditeten. Negativ affektivitet er et stabilt personlighetstrekk som henger sammen med en økt tendens til å oppleve hyppige og sterke negative følelser som angst og depresjon.

Studien viser at:

  • Negativ affektivitet økte risikoen både for et lavt og et høyt forbruk av alkohol under graviditeten.
  • Et lavt alkoholinntak ble definert som 0.5 til 2 alkoholenheter drukket 1-4 ganger per måned, mens et høyt forbruk (såkalt «binge drinking») ble definert som inntak av 5 eller fler alkoholenheter på en gang. 
  • Negativ affektivitet mer enn doblet risikoen for at mor drakk mer enn 5 alkoholenheter på en gang i løpet av graviditeten. 
  • Analysene viser også at svært få kvinner, bare 7 prosent, følger myndighetenes anbefalinger om å avstå totalt fra alkoholbruk fra de prøver å bli gravide.

Kan forebygges

Mennesker med høy negativ affektivitet har ofte lavere toleranse for stress og tyr ofte til uhensiktsmessige mestringsstrategier i møte med stressende hendelser.

- En graviditet er forbundet med hormonelle og kroppslige endringer og for mange kvinner også bekymringer for fremtiden som nybakt forelder. Dette kan oppleves som stressende og kanskje spesielt for kvinner med høy negativ affektivitet. Det gjør at de kan ty til alkohol, sier Kim Stene-Larsen ved Folkehelseinstituttet, forsker og hovedansvarlig for studien.

Et høyt alkoholkonsum under graviditeten er potensielt skadelig for fosteret.

- Resultatene fra vår studie kan bidra til at helsepersonell identifiserer kvinner som kan ha en økt risiko for å misbruke alkohol under graviditeten, sier Stene-Larsen.

Resultatene kan også stimulere til ny forskning om hvorfor så få kvinner følger myndighetenes anbefalinger om totalavhold fra man prøver å bli gravid og gjennom hele graviditeten.

Om Mor og barn-undersøkelsen

Den norske mor og barn-undersøkelsen ved Folkehelseinstituttet startet rekrutteringen av gravide kvinner i 1999. Fedrene ble også invitert. I 2008 var målet nådd - over 100 000 svangerskap var inkludert. Både biologiske prøver og spørreskjemadata er samlet inn allerede fra 17. svangerskapsuke, og dette gjør undersøkelsen helt spesiell. Formålet med studien er å finne årsaker til sykdommer.

Mer om graviditet:

Referanse
Stene-Larsen K., Torgersen L., Strandberg-Larsen K., Normann P.T., Vollrath M.E. Impact of Maternal Negative Affectivity on Light Alcohol Use and Binge drinking during Pregnancy. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica (AOGS).Epub ahead of print, Oct. 16, 2013.