Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Innsending av prøver til mikrobiologiske undersøkelser

Publisert

Veiledere_liggende_Mikrobiologiske-laboratorieundersøkelser.png

Blodprøver og andre biologiske prøver for mikrobiologiske analyser skal sendes i konvolutt foret med bobleplast. Utfylt rekvisisjon skal vedlegges. Husk rett adresse til FHI.


Slik sender du inn

Det skal benyttes slagfast ytteremballasje for innsending av mikrobiologiske prøver. Merk spesielt at det ikke er tillatt å sende kulturer på vanlige petriskåler. Husk riktig adresse når du sender inn prøver til FHI.

Kliniske og epidemiologiske opplysninger, samt diagnose og tid for sykdomsdebut er ofte avgjørende for valg og tolkning av analyser. Ved spørsmål om immunitet bør det gis opplysninger om vaksinasjon.

Last ned og skriv ut rekvisisjonsskjema.

Send konvolutten med rekvisisjonsskjema og prøve til denne adressen:

Folkehelseinstituttet
Felles prøvemottak
Postboks 4404 Nydalen
0403 Oslo

Kontakttelefon: 21 07 70 00

Transportveileder fra DSB

Direktoratet for sivilt beredskap (DSB) har utgitt en praktisk transportveileder som sammenfatter de mest sentrale kravene for transport av biologisk prøvemateriale/mikroorganismer.