Hopp til innhold

Streptokokker (Streptococcus pyogenes)

Publisert Oppdatert

Veiledere_liggende_Mikrobiologiske-laboratorieundersøkelser.png

FHI bidrar til nasjonal epidemiologisk overvåking over forekomst av systemisk infeksjon samt ved utbruddsetterforskning.


FHI har referansefunksjon for Streptococcus pyogenes, i kortform gruppe A streptokokker (GAS). Systemisk GAS-sykdom er meldingspliktig til MSIS som beskrevet i meldingskriterier for sykdommer i MSIS.

Isolater fra systemisk infeksjon skal sendes inn. Alle prøver skal sendes inn sammen med utfylt rekvisisjonsskjema.

Alle innsendte GAS-stammer genotypes ved sekvensering av emm-genet. Helgenomsekvensering er etablert og brukes til identifikasjon og genotyping. Isolatene blir undersøkt for antibiotikaresistens i overvåkningsøyemed (og publisert i NORM).