Hopp til innhold

Pneumokokker (Streptococcus pneumoniae)

Publisert

Veiledere_liggende_Mikrobiologiske-laboratorieundersøkelser.png

Folkehelseinstituttet har referansefunksjon for Streptococcus pneumoniae (pneumokokker).


Referansefunksjon

Folkehelseinstituttet (FHI) har referansefunksjon for Streptococcus pneumoniae (pneumokokker). Systemisk pneumokokksykdom er meldingspliktig til MSIS som beskrevet i meldingskriterier for sykdommer i MSIS).

Isolater fra pasienter med systemisk pneumokokksykdom skal sendes referanselaboratoriet. Penicillinresistente isolater fra ikke-sterile prøvematerialer mottas også. I spesielle tilfeller kan det etter avtale være aktuelt med analyser fra annet prøvemateriale.

Laboratoriet gjør identifikasjon og karakterisering av pneumokokk-isolater, og utfører antistoffmålinger.

FHI mottar serum/plasma til undersøkelse av antistoffnivå mot pneumokokker for følgende to pasientgrupper:

  • Pneumokokkvaksinerte på grunn av splenektomi. Analysen bør gjøres 3 år etter vaksinasjon hvis splenektomi ble utført av hematologiske grunner, og 5 år etter vaksinasjon hvis splenektomi ble utført av annen årsak.
  • Andre pneumokokkvaksinerte med immunsvikt

Undersøkelse av antistoffnivå utføres ved «in house» ELISA IgG mot Pneumovax som inneholder en blanding av 23 enkeltserotyper.