Hopp til innhold
Veiledere_liggende_Mikrobiologiske-laboratorieundersøkelser.png

Folkehelseinstituttet har referansefunksjon for norovirus.


Referansefunksjon

Folkehelseinstituttet (FHI) har referansefunksjon for norovirus med den primære hensikt å bidra til utbruddsetterforskning.

FHI ønsker å få tilsendt isolater av norovirus i forbindelse med vann- og matbårne utbrudd av gastroenteritt for genetisk karakterisering av viruset. FHI utfører ikke primærdiagnostikk for norovirus. Prøver der det har blitt påvist norovirus ved primærlaboratoriene kan sendes FHI for verifisering. FHI mottar både norovirus-positive avføringsprøver og prøver fra rektalpensler (eventuelt nukleinsyrepreparat etter avtale).

FHI mottar norovirus-positive prøver. Egnet prøvemateriale for påvisning og genotyping av norovirus er feces, alternativt kan rektalpensel benyttes i tilfeller hvor det ikke er mulig å få fecesprøve. Prøvene sendes til FHI med kjøleblokk innen 24 timer etter innhenting av prøve. Dersom det går mer enn 24 timer, må prøven fryses så fort som mulig ved -20 eller -70 grader (innen 72 timer) og deretter sendes med tørris eller fryseelement.

Følgende analyser kan utføres

  • Påvisning og differensiering av norovirus genogruppe I og II ved RT-PCR (in house)
  • Genotyping ved sekvensering