Hopp til innhold

MERS-Coronavirus (MERS-CoV)

Publisert Oppdatert

Folkehelseinstituttet har nasjonal referansefunksjon for MERS-CoV.

Folkehelseinstituttet har nasjonal referansefunksjon for MERS-CoV.


Referansefunksjon

Folkehelseinstituttet (FHI) har nasjonal referansefunksjon for MERS-CoV som en del av nasjonal beredskap og overvåking. FHI har en sentral rolle i identifikasjon av importerte enkelttilfeller og smittede nærkontakter for å hindre videre smittespredning gjennom effektive smittevernstiltak.

Infeksjon med MERS-CoV er melde- og varslingspliktig. Kriterier for melding er laboratoriepåvisning eller et klinisk forenlig tilfelle med epidemiologisk tilknytning. Ved mistanke om MERS-CoV bør kommuneoverlegen og smittevernvakten ved FHI varsles selv om tilfellet ikke er bekreftet.

Mer informasjon om hvem som bør prøvetas og hvordan er gitt på egen temaside om MERS-Coronavirussykdom i artikkelen Diagnostikk og tester for MERS

FHI mottar primærprøver fra pasienter med mistanke om infeksjon med MERS-CoV samt i forbindelse med smitteoppsporing av nærkontakter. Dersom diagnostikk utføres ved andre laboratorier bør prøvene sendes Folkehelseinstituttet for verifisering/avkreftelse.

FHI kan motta prøver til direktepåvisning (PCR) i luftveisprøver og i serum. Avdeling for virologi ved St. Olav utfører også MERS-CoV PCR.

Det er nødvendig for valg av analysemetode at første sykdomsdag oppgis, samt reiseanamnese, reisevaksinasjon og alle relevante kliniske opplysninger. Annen relevant luftveisdiagnostikk bør utføres ved primærlaboratoriene, og ved behov kan noe utvidet luftveisdiagnostikk utføres ved FHI. Det er viktig at FHI varsles før slike prøver sendes for MERS-CoV-diagnostikk.

Serumprøve for direkte viruspåvisning bør tas i løpet av de første 10-12 dagene etter symptomstart. 

Følgende analyser kan utføres

  • Påvisning av virus ved in-house PCR
  • Påvisning av virus ved kommersiell PCR (RealStar MERS-CoV RT-PCR)