Hopp til innhold
Veiledere_liggende_Mikrobiologiske-laboratorieundersøkelser.png

St. Olav Hospital har nasjonal referansefunksjon for adenovirus.


Referansefunksjon

Nasjonal referansefunksjon for adenovirus er lagt til St. Olav Hospital. 

FHI utfører ingen analyser for adenovirus 

Akkreditering ved FHI

Du finner mer informasjon om hvilke metoder som er akkreditert, i artikkelen Akkreditering ved Folkehelseinstituttet