Hopp til innhold

Svart jordmaur (sukkermaur)

Publisert Oppdatert

Svart jordmaur
Arbeider av svart jordmaur (Lasius niger). Svart jordmaur kalles også for sukkermaur. Der små, 3-5 mm lange, og sees ofte inne i hus. FHI - Hallvard Elven

Svart jordmaur, også kalt sukkermaur, kommer ofte inn i hus på våren på jakt etter mat. Den finner raskt fram til alt som er søtt og lager travle maurstier.


Hopp til innhold

Hvordan ser svart jordmaur ut?

Jordmaurarbeidere er små (3-5 mm lange), svarte og forekommer vanligvis i stort antall. Med forstørrelse er det mulig å se at de har hår på det lengste antenneleddet (antenneskaftet). Dette, i tillegg til størrelsen, skiller dem fra sauemaur (Formica fusca og Formica lemani) som også kan finnes innendørs. Dronningene, som dukker opp som «flygemaur» i juli-august, er to ganger så store som arbeiderne og opptrer i store svermer.

Hvor finner vi svart jordmaur?

Svart jordmaur er meget vanlig i lavtliggende områder i Sør-Norge. Utendørs lever den nord til og med Trøndelag.

Hvordan lever svart jordmaur?

Svart jordmaur har vanligvis reir i jord, sand eller råttent treverk utendørs. Inngangen til reiret er ofte under en stein. Steinen blir varmet opp på dagtid og sørger for god temperatur i reiret også på nattestid. Jordmauren vil gjerne ha det varmt, og slår seg derfor gjerne ned innendørs om det er myke materialer og gnage i.

Svart jordmaur elsker søt mat. Ute spiser de honningdugg fra bladlus og innendørs finner de alt som måtte være tilgjengelig av søte matvarer. De sper også på kosten med litt smådyr. Straks en matkilde er oppdaget, legges det ut luktspor og det strømmer til med maur. Jordmauren velger ofte å konsentrere all aktivitet om en eller få næringskilder og maurstiene har derfor stor trafikk.

Svart jordmaur svermer på sensommeren. De nye dronningene klipper av seg vingene og søker så opp et egnet reirsted, gjerne sammen med en eller flere andre dronninger. Når etableringsfasen er over, vil dronningene sloss og bare én overlever. Denne dronningen blir mor til alle andre maur i reiret og kan leve veldig lenge, faktisk over 20 år.

Utvidelse av reiret foregår hovedsakelig på våren og sommeren, og reirstørrelsen vokser proporsjonalt med antall maur i kolonien. Svart jordmaur kan ha samfunn på opptil 10 000 individer.

Kan svart jordmaur gjøre skade?

Svart jordmaur sees ofte innendørs på jakt etter mat. Om reiret befinner seg utenfor huset gjør de ingen annen skade enn å være til irritasjon. Dersom reiret er anlagt innendørs kan de derimot ødelegge myke byggematerialer som råteskadet trevirke eller isoporisolasjon. Svart jordmaur kan ikke gnage i uskadet trevirke.

I juli-august kan store svermer av svart jordmaur med vinger dukke opp inne i leiligheter, hus og hager. Dette oppfattes som meget plagsomt når det skjer, men det er liten grunn til panikk. Svermingen er over etter et par dager.

Hvordan unngå svart jordmaur?

Svart jordmaur er vanskelig å unngå. Dersom du stadig opplever at mauren anlegger reir innendørs, eller at det kommer store mengder maur inn på våren, kan du forsøke å gjøre husets omgivelser litt mindre egnet som reirområde.

For eksempel er flate heller lagt på sand ypperlige reirsteder. Erstattes derimot sanden med grus, blir forholdene mindre gunstige og mengden maur vil avta. Det er også lurt å sørge for at ventilasjonsluker på bakkeplan er utstyrt med finmasket netting, samt tette sprekker eller hull i eller ved grunnmur.

Kjemisk forebygging av jordmaur med rutinemessig sprøyting skal ikke forekomme, da det alltid vil være en risiko for at kjemikaliene kan ha en negativ effekt på mennesker og andre dyr.

Hvordan bli kvitt svart jordmaur?

For å bli kvitt mauren er det viktig å finne ut om reiret befinner seg inne eller ute. Tidlig på våren kommer svart jordmaur ofte inn i hus for å lete etter mat. Problemet forsvinner når mattilbudet utendørs blir større (i Sør-Norge vil det skje rundt omtrent i maimåned). Oppbevaring av søte saker i tette bokser og raskt tørking av søl hindrer maurene i å få tak i mat. Ved spesielt store plager kan en anvende et vanningspulver inntil husets sokkel.

Dersom jordmauren har slått seg til innendørs, er bruk av forgiftet åte en god metode for å bli kvitt maurene. Mauråte får du kjøpt bl.a. i jernvarebutikker, fargehandlere og hagesentre. Poenget med forgiftet åte er at maurene skal spise åte og bringe giften tilbake til reiret hvor larver og dronning får giften i seg. Det kan derfor ta noen uker før alle maurene er døde.

Åten plasseres i maurstier, nærmest mulig reiret, og på en slik måte at barn og dyr ikke får tak i den. Det er viktig å passe på at maurene ikke får tak i annen søt mat samtidig, da mauren «preges» av lukter og enkelte typer næring, og derfor gjerne fortsetter å spise det de nettopp har spist. Pass også på at åten ikke går tom (daglig ettersyn er nødvendig).

Nekter mauren å spise åten bør du forsøke med et annet produkt. Det bør være åte til stede også et par uker etter at siste maur er observert i tilfelle det klekkes nye maur inne i reiret. Det er viktig at åten beskyttes mot små barn og kjæledyr.

I de tilfeller hvor jordmaurens reir er tilgjengelige kan insektsspray rett i reiret være et alternativ.