Hopp til innhold

Hærmygg (sørgemygg)

Publisert Oppdatert

Hærmygg (Sciaridae) er en familie av mygg som består av ca. 200 norske arter. Noen få av artene kan man av og til finne i stuer og andre rom. Larvene til de aller fleste av disse artene utvikler seg i jorda til potteplanter, og de kan skade plantene. De voksne fluene kan være til sjenanse for mennesker, men gjør ellers liten skade.

Hærmygg
Hærmygg er 1-7 mm store insekter med lange bein og perlesnorlignende antenner. FHI - Hallvard Elven

Hærmygg (Sciaridae) er en familie av mygg som består av ca. 200 norske arter. Noen få av artene kan man av og til finne i stuer og andre rom. Larvene til de aller fleste av disse artene utvikler seg i jorda til potteplanter, og de kan skade plantene. De voksne fluene kan være til sjenanse for mennesker, men gjør ellers liten skade.


Hærmygg er 1-7 mm store insekter med lange bein og perlesnorlignende antenner. De har ofte mørke vinger som også har gitt dem navnet sørgemygg. Larvene er 4-7 mm lange, har ingen bein og er melkehvite til glassklare med sort hode. Under lupe vil man se at øynene på hver side av hodet møtes i en smal bro oppå hodet.

Hode av hærmygg
Under lupe kan man se at øynene på hver side av hodet møtes i en smal bro oppå hodet. FHI - Hallvard Elven

Hvordan lever fluene og hvilken skade kan de forårsake?

Hærmyggene kommer gjerne inn i huset med nyanskaffede potteplanter. Man vil etter hvert oppdage de små sorte fluene i nærheten av potte-plantene. De er dårlige flygere og sitter for det meste i ro. Voksne fluer lever en ukes tid og rekker i løpet av denne tiden å legge 100-150 egg.

Larvene spiser planterøtter, og kan også gnage seg oppover i stenglene. Små planter kan dø og større planter kan bli svekket slik at de lettere angripes av soppsykdommer. Skadeomfanget er størst i vekst-hus, men også stueplanter kan skades ved store angrep. Larvene trives best når plantene vannes for mye. Etter ca 14 dager forpupper larvene seg, og puppene klekker til voksne fluer etter ca. 3 dager.

I noen få tilfeller finner man hærmygg innendørs som har utviklet seg andre steder enn i blomster-potter. Det finnes arter der larvene lever i kompost, under bark, i dyrebol og fuglereder, steder vi ofte finner i eller i nærheten av hus.

Hvordan forebygge og bekjempe angrep?

For å forebygge angrep av fluene er det viktig å sørge for at potteplantene ikke er for våte. Overvanning bør unngås. Sand lagt som et lag på toppen av jorda vil gi dårlige utviklingsforhold for larvene. Ved angrep er det lurt å la jorda være tørr en periode hvis plantene tåler det. Gule limfeller fanger voksne fluer og hjelper til med å holde bestanden nede. I noen tilfeller kan det greieste være å kaste angrepne planter. Det er for tiden dårlig med kjemiske midler mot hærmygg, men det finnes biologiske midler i form av nematoder og rovmidd. Se plantevernguiden  for mer informasjon om hvilke midler som er på markedet. Biologiske midler vil først og fremst være aktuelle i veksthus.

Myter og overtro

Hærmygglarver
Hærmygglarver av enkelte arter kan vandre over skogbunnen i flere meter lange prosesjoner. Foto: Lise Bjørk

Om sommeren kan man oppleve å få se et sjeldent fenomen, da larvene av enkelte hærmyggarter vil vandre over skogbunnen i en opptil flere meter lang prosesjon, en hærorm. Det har vært knyttet mye overtro til disse vandringene. Man trodde for eksempel at hærormen varslet krig eller dårlige tider. I dag vet man fremdeles ikke hvorfor enkelte arter legger ut på disse vandringene.