Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Mettet fett (indikator 15)

Publisert


Indikatoren beskriver følgende: Gjennomsnittlig andel av totalt energiinntak fra mettet fett blant voksne i alder 18 år og eldre.


Har du funnet en feil?

Energiinnholdet i kosten kommer fra fett, karbohydrater og proteiner. Indikatoren beskriver andelen av kostens totale energiinnhold som kommer fra mettet fett.

Resultater

Mettet fett utgjorde 13 % av det totale energiinntaket hos menn og kvinner. Dette viser tall fra den landsomfattende kostholdsundersøkelsen Norkost gjennomført i 2010-11. Det er anbefalt at ikke mer enn 10 % av energiinntaket bør komme fra mettet fett. Vi spiser noe mer mettet fett enn anbefalt.

Om vi vil se på utvikling over tid, må vi benytte grove estimater fra Norsk matforsyningsstatistikk. Tall for næringsinnhold i matvarer på engrosnivå viser at andelen av kostens energi som kommer fra mettet fett gikk ned fra 16 % til 14 % fra 1975 til 1990. Deretter så man en økning opp til 16 % i 2013 og deretter nedgang til 14 % i 2014 og 2015.

Datakilder 

Datakilder for denne indikatoren er de nasjonale kostholdsundersøkelsene (Norkost) og tall fra Norsk matforsyningsstatistikk publisert i rapporten Utvikling i Norsk kosthold.

Resultater fra Tromsøundersøkelsen og Helseundersøkelsen i Nord Trøndelag (HUNT) vil bli publisert senere.

Nedenfor følger beskrivelse og definisjoner.

Datakilde: De nasjonale kostholdsundersøkelsene (Norkost)

Beskrivelse 

De nasjonale kostholdsundersøkelsene blant voksne (Norkost) gir data på individnivå om inntak av mat og drikke i landsrepresentative utvalg av befolkningen i Norge. Det har hittil blitt gjennomført nasjonale kostholdsundersøkelser blant voksne i 1993, 1997 og 2010-11 i regi av Avdeling for ernæringsvitenskap ved Universitetet i Oslo, i samarbeid med Mattilsynet og Helsedirektoratet. 

Norkost 3 ble gjennomført 2010-11 i et landsrepresentativt utvalg av voksne i alder 18-70 år med 37 % deltakelse (i alt 1787 personer deltok). Metoden som ble brukt var gjentatte 24-timers kostintervjuer samt et matvaretendensskjema. Neste Norkost-undersøkelse planlegges omkring 10 år etter Norkost 3

Tallene for indikatoren er hentet fra rapporten; Norkost 3. En landsomfattende kostholdsundersøkelse blant menn og kvinner i Norge i alderen 18-70 år, 2010-11.

Måltall

  • Gjennomsnittlig andel av det totale energiinntaket som er fra mettet fett, blant voksne i alder 18 år og eldre.

Her er det ikke tatt hensyn til aldersfordelingen i befolkningen. Det vil si at tallene foreløpig ikke er aldersstandardisert.

Tolkning og feilkilder

Resultatene er basert på to 24-timers kostintervjuer blant 862 menn og 925 kvinner, og inkluderer ikke kosttilskudd. Siden inntaket for hver person er et gjennomsnitt av to dagers registrering er det ikke tilstrekkelig til å si noe om enkeltpersonenes vanlige inntak. 

Datakilde: Matforsyningsstatistikk

Beskrivelse 

Matforsyningsstatistikken gir opplysninger på engrosnivå om netto forsyning av matvarer i kg per innbygger per år. Tall fra Matforsyningsstatistikken presenteres i den årlige rapporten; Utviklingen i norsk kosthold som utgis av Helsedirektoratet.

Måltall

  • Engrosnivå for netto forsyning av matvarer i kg per innbygger per år.

Tolkning og feilkilder

Tallene gir grove anslag og inneholder ingen opplysninger om hvilken andel matvarer som spises av voksne, barn, husdyr, og hvilken andel som kastes. 

Global indikatordefinisjon 

Indicator 15. Age-standardized mean proportion of total energy intake from saturated fatty acids in persons aged 18+ years. 

Nasjonal tilpasning til global indikator

Tallene som vises fra den nasjonale kostholdsundersøkelsen blant voksne, Norkost 3, er ikke aldersstandardisert. 

Forfattere og kontakt

Teksten er utarbeidet av Avdeling for ikke-smittsomme sykdommer, Folkehelseinstituttet. Avdeling for ernæringsvitenskap ved Universitetet i Oslo har bidratt med tallgrunnlaget.