Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Nettpublikasjon

Miljø og helse - en forskningsbasert kunnskapsbase

Kunnskapsbasen om miljø og helse er ment å være et viktig verktøy for å redusere miljøets bidrag til helseproblemer i befolkningen. Kunnskapsbasen vil være en støtte for ansatte i offentlig forvaltning, kommunehelsetjenesten og andre som trenger et vitenskapelig grunnlag for beslutninger og uttalelser om miljø og helse.

Miljøfaktorer og helse

 1. Miljøfaktorer og helse

Avfall

 1. 07. Praktiske råd til kommunen om avfall
 2. 06. Normer, grenseverdier og standarder for avfall
 3. 05. Andre typer avfall
 4. 04. Farlig avfall
 5. 03. Næringsavfall
 6. 02. Husholdningsavfall
 7. 01. Generelt om avfall

Inneklima

 1. Inneklima

Kjemikalier

 1. 14. Ordforklaringer til kjemikalier
 2. 13. Referanser for kjemikalier
 3. 12. Praktiske råd til kommunen om kjemikalier
 4. 11. Barn og kjemikalier
 5. 10. Nanopartikler
 6. 09. Kjemikalier i treimpregneringsmidler
 7. 08. Kjemikalier - Biocider og biociddirektivet
 8. 07. Kjemikalier i mykgjørere/ftalater
 9. 06. Kjemikalier i rengjørings- og avfettingsmidler
 10. 05. Kjemikalier i maling, lakk og lim
 11. 04. Fluorerte forbindelser i kjemikalier
 12. 03. Flammehemmere (brannreduserende kjemikalier)
 13. 02. Kjemikalier i tekstiler
 14. 01. Generelt om kjemikalier

Mat

 1. 14. Ordforklaringer til kapittel om fremmedstoffer og smittestoffer i mat
 2. 13. Råd til kommunen om forurensninger av kjemisk art og sykdomsfremkallende mikroorganismer i mat
 3. 10. Stoffer i matemballasje
 4. 09. Polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH) i mat
 5. 08. Prosessfremkalte kontaminanter i mat
 6. 07. Helseskadelige organiske miljøforurensninger i mat (dioksiner, PCB, bromerte og fluorerte forbindelser)
 7. 06. Metaller i mat
 8. 05. Rester av legemidler i mat
 9. 04. Rester av plantevernmidler i mat
 10. 03. Aroma i mat
 11. 02. Tilsetningsstoffer i mat og drikke
 12. 01. Generelt om fremmedstoffer og smittestoffer i mat
 13. 11. Naturlige toksiner i mat
 14. 12. Sykdomsfremkallende mikrober, parasitter og prioner i næringsmidler

Skader og ulykker

 1. Registrering av ulykkesskader
 2. Praktiske råd til kommunen om skader og ulykker
 3. Ikke-dødelige personskader
 4. Dødelighet av skader
 5. Generelt om skader og ulykker

Stråling

 1. 11. Ordforklaringer til stråling
 2. 10. Referanser for stråling
 3. 09. Praktiske råd til kommunen om stråling
 4. 08. Felt fra kraftlinjer og elektriske apparater (Ekstremt Lavfrekvente Felt, ELF)
 5. 07. Felt fra dataskjermer m.m. (lavfrekvente felt)
 6. 06. Felt fra radiosendere, mobiltelefoner m.m. (høyfrekvente elektromagnetiske felt)
 7. 05. Kosmetisk eller medisinsk bruk av optisk stråling
 8. 04. Ultrafiolett (UV) stråling
 9. 03. Menneskeproduserte radioaktive stoffer
 10. 02. Naturlig forekommende ioniserende stråling
 11. 01. Generelt om stråling

Støy

 1. 07. Ordforklaringer til støy
 2. 06. Tilleggsreferanser for støy
 3. 05. Praktiske råd til kommunen om støy
 4. 04. Risikokarakterisering for støy
 5. 03. Helseeffekter av støy
 6. 02. Eksponering for støy
 7. 01. Generelt om støy

Uteluft

 1. Luftkvalitetskriterier for benzen
 2. 08. Metaller - Forurensninger i uteluft
 3. 07. Polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH) - Forurensninger i uteluft
 4. 06. Svoveldioksid (SO2) - Forurensninger i uteluft
 5. 05. Karbonmonoksid (CO) - Forurensninger i uteluft
 6. 04. Svevestøv - Forurensninger i uteluft
 7. 03. Nitrogendioksid (NO2) - Forurensninger i uteluft
 8. 02. Ozon - Forurensninger i uteluft
 9. 01. Generelt om forurensninger i uteluft

Vann

 1. 05. Smittestoffer i vann
 2. 08. Ordforklaringer til vann
 3. 06. Kjemisk og fysisk vannkvalitet
 4. 07. Desinfeksjonsbiprodukter
 5. 04. Smittespredning gjennom drikkevann
 6. 02. Smittespredning gjennom badevann
 7. 01. Generelt om vann
 8. 03. Algeoppblomstring i vann

Om kunnskapsbasen

 1. Forfattere og redaksjon
 2. Om innholdet i Miljø og helse kunnskapsbasen

Oppdateringer

 1. Oppdateringer
Colourbox.com