Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Nettpublikasjon

Miljø og helse - en forskningsbasert kunnskapsbase

Kunnskapsbasen om miljø og helse er ment å være et viktig verktøy for å redusere miljøets bidrag til helseproblemer i befolkningen. Kunnskapsbasen vil være en støtte for ansatte i offentlig forvaltning, kommunehelsetjenesten og andre som trenger et vitenskapelig grunnlag for beslutninger og uttalelser om miljø og helse.

Miljøfaktorer og helse

 1. Miljøfaktorer og helse

Avfall

 1. 01. Generelt om avfall
 2. 02. Husholdningsavfall
 3. 03. Næringsavfall
 4. 04. Farlig avfall
 5. 05. Andre typer avfall
 6. 06. Normer, grenseverdier og standarder for avfall
 7. 07. Praktiske råd til kommunen om avfall

Inneklima

 1. Inneklima

Kjemikalier

 1. 01. Generelt om kjemikalier
 2. 02. Kjemikalier i tekstiler
 3. 03. Flammehemmere (brannreduserende kjemikalier)
 4. 04. Fluorerte forbindelser i kjemikalier
 5. 05. Kjemikalier i maling, lakk og lim
 6. 06. Kjemikalier i rengjørings- og avfettingsmidler
 7. 07. Kjemikalier i mykgjørere/ftalater
 8. 08. Kjemikalier - Biocider og biociddirektivet
 9. 09. Kjemikalier i treimpregneringsmidler
 10. 10. Nanopartikler
 11. 11. Barn og kjemikalier
 12. 12. Praktiske råd til kommunen om kjemikalier
 13. 13. Referanser for kjemikalier
 14. 14. Ordforklaringer til kjemikalier

Mat

 1. 01. Generelt om fremmedstoffer og smittestoffer i mat
 2. 02. Tilsetningsstoffer i mat og drikke
 3. 03. Aroma i mat
 4. 04. Rester av plantevernmidler i mat
 5. 05. Rester av legemidler i mat
 6. 06. Metaller i mat
 7. 07. Helseskadelige organiske miljøforurensninger i mat (dioksiner, PCB, bromerte og fluorerte forbindelser)
 8. 08. Prosessfremkalte kontaminanter i mat
 9. 09. Polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH) i mat
 10. 10. Stoffer i matemballasje
 11. 11. Naturlige toksiner i mat
 12. 12. Sykdomsfremkallende mikrober, parasitter og prioner i næringsmidler
 13. 13. Råd til kommunen om forurensninger av kjemisk art og sykdomsfremkallende mikroorganismer i mat
 14. 14. Ordforklaringer til kapittel om fremmedstoffer og smittestoffer i mat

Skader og ulykker

 1. Dødelighet av skader
 2. Generelt om skader og ulykker
 3. Ikke-dødelige personskader
 4. Praktiske råd til kommunen om skader og ulykker
 5. Registrering av ulykkesskader

Stråling

 1. 01. Generelt om stråling
 2. 02. Naturlig forekommende ioniserende stråling
 3. 03. Menneskeproduserte radioaktive stoffer
 4. 04. Ultrafiolett (UV) stråling
 5. 05. Kosmetisk eller medisinsk bruk av optisk stråling
 6. 06. Felt fra radiosendere, mobiltelefoner m.m. (høyfrekvente elektromagnetiske felt)
 7. 07. Felt fra dataskjermer m.m. (lavfrekvente felt)
 8. 08. Felt fra kraftlinjer og elektriske apparater (Ekstremt Lavfrekvente Felt, ELF)
 9. 09. Praktiske råd til kommunen om stråling
 10. 10. Referanser for stråling
 11. 11. Ordforklaringer til stråling

Støy

 1. 01. Generelt om støy
 2. 02. Eksponering for støy
 3. 03. Helseeffekter av støy
 4. 04. Risikokarakterisering for støy
 5. 05. Praktiske råd til kommunen om støy
 6. 06. Tilleggsreferanser for støy
 7. 07. Ordforklaringer til støy

Uteluft

 1. 01. Generelt om forurensninger i uteluft
 2. 02. Ozon - Forurensninger i uteluft
 3. 03. Nitrogendioksid (NO2) - Forurensninger i uteluft
 4. 04. Svevestøv - Forurensninger i uteluft
 5. 05. Karbonmonoksid (CO) - Forurensninger i uteluft
 6. 06. Svoveldioksid (SO2) - Forurensninger i uteluft
 7. 07. Polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH) - Forurensninger i uteluft
 8. 08. Metaller - Forurensninger i uteluft
 9. Luftkvalitetskriterier for benzen

Vann

 1. 01. Generelt om vann
 2. 02. Smittespredning gjennom badevann
 3. 03. Algeoppblomstring i vann
 4. 04. Smittespredning gjennom drikkevann
 5. 05. Smittestoffer i vann
 6. 06. Kjemisk og fysisk vannkvalitet
 7. 07. Desinfeksjonsbiprodukter
 8. 08. Ordforklaringer til vann

Om kunnskapsbasen

 1. Forfattere og redaksjon
 2. Om innholdet i Miljø og helse kunnskapsbasen

Oppdateringer

 1. Oppdateringer
Colourbox.com