Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Uteluft - luftkvalitetskriterier

Om gasser i uteluft

I tillegg til svevestøv består luftforurensning av ulike gasser.

Gassene som omtales i luftkvalitetskriteriene er nitrogendioksid (NO2), ozon (O3), svoveldioksid (SO2) og karbonmonoksid (CO). Helsemessig er NO2 og ozon de viktigste i Norge.

NO2 og CO kommer hovedsakelig fra trafikk, mens SO2 kommer fra industri og kan være et problem enkelte steder.

Bakkenær ozon dannes i nærvær av nitrogenoksider (NOx), flyktige organiske forbindelser og sollys.