Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Nettpublikasjon

Uteluft - luftkvalitetskriterier

23 ulike forurensningskomponenter som kan finnes i uteluft er vurdert i forhold til helse­skadelige effekter. Luftkvalitetskriterier er satt for 16 av komponentene. Kriteriene er satt så lavt at ut fra nåværende kunnskap kan de aller fleste utsettes for disse nivåene uten at det oppstår skadevirkninger.

Sammendrag

 1. Luftkvalitetskriterier - sammendrag

Om luftkvalitet

 1. Luftkvalitet, helseeffekter og regelverk

Benzen og andre flyktige stoffer

 1. Benzen - luftkvalitetskriterier

Gasser

 1. Om gasser i uteluft
 2. Karbonmonoksid - luftkvalitetskriterier
 3. Nitrogendioksid - luftkvalitetskriterier
 4. Ozon - luftkvalitetskriterier
 5. Svoveldioksid - luftkvalitetskriterier

Metaller

 1. Metaller - luftkvalitetskriterier
 2. Aluminium (Al) i uteluft
 3. Arsen (As) i uteluft
 4. Bly (Pb) i uteluft
 5. Jern (Fe) i uteluft
 6. Kadmium (Cd) i uteluft
 7. Kobber (Cu) i uteluft
 8. Krom (Cr) i uteluft
 9. Kvikksølv (Hg) i uteluft
 10. Mangan (Mn) i uteluft
 11. Nikkel (Ni) i uteluft
 12. Sink (Zn) i uteluft
 13. Vanadium (V) i uteluft
 14. Referanser for metaller i uteluft

PAH

 1. PAH - luftkvalitetskriterier
 2. Kilder og nivåer av PAH
 3. Helseeffekter av PAH
 4. Referanser for PAH

Svevestøv

 1. Svevestøv - luftkvalitetskriterier
 2. Partikkelegenskaper og viktige definisjoner av svevestøv
 3. Kilder og nivåer av svevestøv
 4. Helseeffekter av svevestøv
 5. Referanser for svevestøv

Oppdateringer

Om publikasjonen

 1. Om uteluft - luftkvalitetskriterier
Mor og barn med sykkel i trafikken