Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Veileder

Veileder for uteluft - luftkvalitetskriterier

23 ulike forurensningskomponenter som kan finnes i uteluft, er vurdert opp mot helse­skadelige effekter. Luftkvalitetskriterier er satt for 16 av komponentene. Kriteriene er satt så lavt at ut fra nåværende kunnskap kan de aller fleste utsettes for disse nivåene uten å få skadevirkninger.

Sammendrag

 1. Luftkvalitetskriterier - sammendrag

Om luftkvalitet

 1. Luftkvalitet, helseeffekter og regelverk

Benzen

 1. Benzen - luftkvalitetskriterier

Karbonmonoksid

 1. Karbonmonoksid - luftkvalitetskriterier

Metaller

 1. Metaller - luftkvalitetskriterier
 2. Aluminium (Al) i uteluft
 3. Arsen (As) i uteluft
 4. Bly (Pb) i uteluft
 5. Jern (Fe) i uteluft
 6. Kadmium (Cd) i uteluft
 7. Kobber (Cu) i uteluft
 8. Krom (Cr) i uteluft
 9. Kvikksølv (Hg) i uteluft
 10. Mangan (Mn) i uteluft
 11. Nikkel (Ni) i uteluft
 12. Sink (Zn) i uteluft
 13. Vanadium (V) i uteluft
 14. Referanser for metaller i uteluft

Nitrogendioksid

 1. Nitrogendioksid - luftkvalitetskriterier

Ozon

 1. Ozon - luftkvalitetskriterier

PAH

 1. PAH - luftkvalitetskriterier

Svevestøv

 1. Svevestøv - luftkvalitetskriterier

Svoveldioksid

 1. Svoveldioksid - luftkvalitetskriterier

Oppdateringer

Om publikasjonen

 1. Om uteluft - luftkvalitetskriterier
Veiledere_liggende_Veileder-for-uteluft.png