Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Veileder

Uteluft - luftkvalitetskriterier

23 ulike forurensningskomponenter som kan finnes i uteluft, er vurdert opp mot helse­skadelige effekter. Luftkvalitetskriterier er satt for 16 av komponentene. Kriteriene er satt så lavt at ut fra nåværende kunnskap kan de aller fleste utsettes for disse nivåene uten å få skadevirkninger.

Sammendrag

 1. Luftkvalitetskriterier - sammendrag

Om luftkvalitet

 1. Luftkvalitet, helseeffekter og regelverk

Benzen og andre flyktige stoffer

 1. Benzen - luftkvalitetskriterier

Gasser

 1. Om gasser i uteluft
 2. Karbonmonoksid - luftkvalitetskriterier
 3. Nitrogendioksid - luftkvalitetskriterier
 4. Ozon - luftkvalitetskriterier
 5. Svoveldioksid - luftkvalitetskriterier

Metaller

 1. Metaller - luftkvalitetskriterier
 2. Aluminium (Al) i uteluft
 3. Arsen (As) i uteluft
 4. Bly (Pb) i uteluft
 5. Jern (Fe) i uteluft
 6. Kadmium (Cd) i uteluft
 7. Kobber (Cu) i uteluft
 8. Krom (Cr) i uteluft
 9. Kvikksølv (Hg) i uteluft
 10. Mangan (Mn) i uteluft
 11. Nikkel (Ni) i uteluft
 12. Sink (Zn) i uteluft
 13. Vanadium (V) i uteluft
 14. Referanser for metaller i uteluft

PAH

 1. PAH - luftkvalitetskriterier
 2. Kilder og nivåer av PAH
 3. Helseeffekter av PAH
 4. Referanser for PAH

Svevestøv

 1. Svevestøv - luftkvalitetskriterier
 2. Partikkelegenskaper og viktige definisjoner av svevestøv
 3. Kilder og nivåer av svevestøv
 4. Helseeffekter av svevestøv
 5. Referanser for svevestøv

Oppdateringer

Om publikasjonen

 1. Om uteluft - luftkvalitetskriterier
Mor og barn med sykkel i trafikken