Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Livskvalitet og mestring i Norge

Publisert

Infografikk_Helse_og_trivsel_i_Norge.jpg

Nordiske land har høyest livskvalitet og lykke i verden, både blant ungdom og voksne. For mestring ligger Norge på det europeiske gjennomsnittet.Har du funnet en feil?

Livskvalitet inkluderer både fysiske og psykiske livsbetingelser, og både objektive og subjektive mål.

  • Positive subjektive mål inkluderer hedonisme, lykke og tilfredshet med livet.
  • Negative subjektive mål inkluderer angst og depresjon.

Mestring og resiliens – evne til å takle stress og negative opplevelser – er viktige personlighetstrekk som påvirker livskvaliteten. Selv om begge disse trekkene er delvis arvelige, er det også en miljø-komponent til stede. Vi kan lære å takle negative livserfaringer og å mestre tilværelsen bedre.

Resultater fra levekårsundersøkelsene viser at:

  • Mestringsnivået har vært relativt stabilt i perioden 2002–2012, om lag 9 av 10 rapporterer at de har høyt mestringsnivå ifølge levekårsundersøkelsene.
  • Tall fra levekårsundersøkelsen i 2008 viser at rundt 26 prosent opplever liten grad av kontroll og mestring i hverdagen og at andelen som rapporterer om redusert mestring er særlig høy blant eldre (42,9 prosent) i Norge.
  • Nordiske land har høyest livskvalitet og lykke i verden, ikke bare blant voksne, men også blant ungdom.
  • Mestring varierer derimot mer mellom nasjoner. Norge ligger her på det europeiske gjennomsnittet.

Kilde:

Nes, R. B. and J. Clench-Aas (2011). Psykisk helse i Norge: Tilstandsrapport med internasjonale sammenligninger, Folkehelseinstituttet. Rapport 2011: 2