Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Nettpublikasjon

Forskningskatalog for Den norske mor og barn-undersøkelsen

Oversikt over alle forskningsprosjekter som bruker data og/eller biologisk materiale fra Den norske mor og barn-undersøkelsen. Katalogen er under utarbeidelse og er ikke ferdig kvalitetssikret. Meld fra til MoBa-administrasjonen hvis du finner feil eller mangler.

Om katalogen

Alle prosjekter

 1. Sunt miljø og barns helse
 2. Fase I av ADHD-studien
 3. Mors koffeininntak under svangerskapet og svangerskapsutfall
 4. Mors kosthold, miljø og genetikk og utvikling av astma og allergi hos barnet
 5. Biomarkører for immunotoksisk risiko hos nyfødte
 6. Økologisk mat, svangerskap og helse
 7. Angst og depresjon hos deltagere i MIDIA sammenlignet med kvinner som valgte å ikke delta
 8. Barns tenner i MoBa
 9. Genetikk, svangerskapsforgiftning og fostervekst
 10. Genetikk, miljøpåvirkninger og autisme
 11. Luftforurensing og svangerskapsutfall
 12. Effekten av miljøgifter på barns helse
 13. Medikamentbruk under svangerskapet
 14. Spiseforstyrrelser og graviditetsutfall
 15. Svangerskapskvalme og kosthold
 16. Urininkontinens under svangerskap
 17. Faktorer som har sammenheng med amming de første seks månedene
 18. Folatantistoffer hos mor og konsekvenser for barnet
 19. Akutte infeksjoner i svangerskapet og svangerskapsforgiftning
 20. Prevensjonsmidler og svangerskapsforgiftning
 21. Svangerskap, fødselstrygghet og helse
 22. Alkoholbruk under svangerskapet og psykisk helse
 23. Fosterutvikling og lungesykdommer
 24. Mors luftveisplager og astma under graviditeten og svangerskapsutfall
 25. ADHD-symptomer hos toåringer
 26. Spontan prematur fødsel og genetisk variasjon
 27. Undergrupper av gravide kvinner i MoBa og for tidlig fødsel
 28. Stabilitet, forandring og livskvalitet hos mødre
 29. Babysvømming og infeksjoner
 30. Barns temperament og vektutvikling
 31. Mors impulsivitet, barnets atferdsvansker og utvikling av overvekt hos barnet
 32. Hvorfor ønsker kvinner keisersnitt?
 33. Konsekvenser av keisersnitt og antibiotikabruk for utvikling av blant annet matallergi hos barn
 34. Risikofaktorer for redusert forplantningsevne hos norske par
 35. Effekter av kvikksølv i tannfyllinger
 36. Sykefravær under svangerskap
 37. B-vitaminer og svangerskapsutfall
 38. Kan cytomegalovirusinfeksjon bidra til svangerskapsforgiftning?
 39. Korttidseffekter av mors alkoholbruk i svangerskapet
 40. Mors stress og angst under graviditeten og svangerskapsutfall
 41. Fysisk mishandling og fødselsangst
 42. Mors eksponering for miljøgifter og fostervekst
 43. Rekrutteringsanalyse
 44. Folat, fettsyrer og språkutvikling
 45. M-CHAT- og ESAT-validering
 46. Psykisk helse og utvikling hos barn med medfødte hjertefeil
 47. Mors psykiske helse under svangerskapet og keisersnitt
 48. Betydningen av genetikk og miljø for dødfødsel
 49. Angst og depresjon hos mor under svangerskapet og barnets atferd
 50. Kosthold og svangerskapsdiabetes
 51. Risikofaktorer for utvikling av hull i tennene hos barn
 52. Kostholdsmønstre og svangerskapsutfall
 53. Førstegangsforeldre og parforhold
 54. Mors psykiske helse og barnets sosiale atferd
 55. Mors epilepsi og barnets utvikling
 56. Biomarkører for språk- og autismeutvikling
 57. Språkvansker og emosjonelle problemer hos treåringer
 58. Overgrep og vold mot mor og fødselsutfall
 59. Bekkensmerter under svangerskap
 60. Mors bruk av kosttilskudd under svangerskapet og svangerskapsutfall
 61. Bekkenbunnsmuskulatur og risiko for fødselskomplikasjoner
 62. Spiseforstyrrelser hos mor og mating av barnet
 63. Genetiske faktorer og spiseforstyrrelser hos barn
 64. Svangerskapsdiabetes hos kvinner med spiseforstyrrelser
 65. Positive og negative faktorer knyttet til mors psykiske helse under og etter graviditet
 66. Helse hos gravide og barn av pakistansk opphav i Norge
 67. Validering av kostholdsspørreskjema i MoBa
 68. Forskningsfil for generasjonsstudier
 69. Mors eksponering for traumatiske hendelser og mor og barns psykiske helse og livskvalitet
 70. Karakteristiske trekk ved små barn som blir utsatt for skader
 71. Mødre til barn med hjertefeil og psykisk helse
 72. Mors BMI og vektøkning under svangerskapet og barnets vektøkning
 73. Gjentagelsesstudien
 74. Mors spiseforstyrrelser og barnets kjønn
 75. Kosthold hos gravide kvinner i Europa
 76. Mors kostvaner og vektøkning under svangerskapet
 77. Autismedatabasen
 78. Amming og mors vekt
 79. Amming av barn med medfødte hjertefeil
 80. Fosterlivet og lungessykdommer
 81. Røyking og fødselsutfall
 82. Forholdet mellom emosjonell regulering, språk og sosial kompetanse hos treåringer
 83. Fosterutvikling hos førstegangsfødende som har hatt spontanaborter
 84. Høyt blodtrykk under svangerskap og brystkreft
 85. Infeksjoner, smitte og luftveissykdommer
 86. Arvelig risiko for fedme og individuelle forskjeller
 87. Måling av variasjon i nivåer av miljøgifter under graviditeten
 88. Døtres rapportering om mors røyking
 89. Spiseproblemer hos treåringer
 90. Hvordan spiser treåringen?
 91. Mors alkoholinntak under svangerskapet og barnets søvnkvalitet
 92. Alkoholinntak og fosterdød
 93. Alkoholinntak og fødselskomplikasjoner
 94. Samboers påvirkning på mors alkoholinntak
 95. Samsvaret mellom MoBa og MFR
 96. Omega-3-inntak hos gravide
 97. Mors BMI og svangerskapsutfall
 98. Risikofaktorer for å utvikle luftveissykdommer, astma og allergier
 99. Miljøgifter og graviditet
 100. Folatmangel under svangerskapet og risiko for nevrologiske misdannelser hos barnet
 101. Partnere til kvinner med spiseforstyrrelser
 102. Fars alder og barnets utvikling
 103. Psykisk helse hos eldre førstegangsmødre
 104. Faktorerer assosiert med eldre foreldre
 105. Røyking og svangerskapsforgiftning
 106. Røyking og svangerskapskvalme
 107. Overvekt hos barn
 108. Validering av gravides røykevaner
 109. Bioovervåkning av PFC-nivåer
 110. Miljø og genetikk og hjernens utvikling hos barn
 111. Risikofaktorer for utvikling av epilepsi hos barn
 112. Folatinntak og prematur fødsel
 113. Mors psykiske helse og svangerskapsutfall
 114. Diabetes og fertilitet
 115. Fars psykiske helse og barnets utvikling
 116. Psykisk helse hos unge mødre
 117. Barnets kosthold og depresjon og angst
 118. Årsaker til autismespekterforstyrrelser
 119. ADHD i førskolealder og læring og atferd
 120. Ernæringsvansker hos barn med hjerte- og karsykdommer
 121. Spedbarns sosiale ferdigheter og kommunikasjon og språkutvikling i småbarnsalder
 122. Foreldres valg av barnepass og barnets utvikling
 123. Ammelengde og helseeffekter hos barnet
 124. Kan folsyre under svangerskapet forebygge medfødte hjertefeil hos barnet?
 125. Eksponering for perfluorinerte forbindelser i fosterlivet og immunstatus ved treårsalder
 126. Validering av barnets kroppsmål
 127. Miljøfaktorer og genetikk og barnets hjerneutvikling
 128. Mor og barns kosthold og barnets vektutvikling
 129. Matpreferanser hos mor under graviditeten og barnets vekt
 130. Mors epilepsi og svangerskapsutfall
 131. Eksponering for tobakksrøyk i mors liv og risiko for metabolsk syndrom hos voksne kvinner
 132. Mors røykevaner under og etter svangerskapet
 133. Alkoholbruk hos gravide kvinner
 134. Genetiske faktorer og for tidlig fødsel
 135. Kliniske trekk ved autismespekterforstyrrelser
 136. Risikofaktorer for fedme hos søsken
 137. Fysisk aktivitet under svangerskapet og spontanabort
 138. Seksuell vold og mors helse under graviditeten
 139. Når begynner norske barn å gå?
 140. Helseskadelige stoffer og svangerskapsutfall
 141. Foreldres mobiltelefonbruk under svangerskap
 142. Mors ernæringsstatus og svangerskapsutfall
 143. Årsaker til for tidlig fødsel
 144. Folat-forskningsfilen i MoBa
 145. BPA-nivåer hos gravide norske kvinner
 146. Klumpfot hos barn
 147. Pneumokokkvaksine og luftveissykdommer hos barn
 148. Kostholdsmønstre og overvekt hos barn
 149. C-reaktivt protein og fysisk aktivitet i svangerskapet
 150. Inntak av fisk under svangerskapet og fødselsutfall
 151. Prøveforbytting i MoBa
 152. Mors inntak av kjønnshormoner under graviditeten og overvekt hos barnet
 153. Validering av kroppsmål hos treåringer i MoBa
 154. Årlige trender og kohorteffekter i MoBa
 155. Mors bruk av probiotika i svangerskapet og luftveisplager hos barnet
 156. Farmasøytiske kjønnshormoner og fødselsutfall
 157. Mors alder og eventuell risiko for barnet under fødselen
 158. Hvordan påvirker det å bli foreldre parforhold og helse?
 159. Mors sukkerinntak under svangerskapet og fødselsvekt
 160. Nytt nordisk kosthold og vektøkning hos mor og barn
 161. Psykiske problemer hos foreldre og eventuell sammenheng med barnets psykiske utvikling
 162. Foreldres parforhold barnets utvikling under graviditeten og til treårsalderen
 163. Foreldres røykevaner og depresjon og angst hos barnet
 164. Vektøkning hos mor under og etter svangerskap
 165. Validering av HiPiC i MoBa
 166. Foreldre med diabetes og risiko for medfødte misdannelser hos barnet
 167. Frukt- og grønnsaksinntak, dødelighet og kreftrisiko
 168. Autisme og fordøyelsesproblemer
 169. Flerfødsel og psykisk helse hos mor
 170. Symptomer på ADHD hos unge voksne i Norge
 171. En- og toeggede tvillinger i MoBa
 172. Nytt nordisk kosthold, svangerskapsforgiftning og for tidlig fødsel
 173. Barnets kjønn og svangerskapsforgiftning
 174. Bestemors røyking og barnets fødselsvekt
 175. Fisk og sjømat i norsk kosthold
 176. Helseeffekter hos barn som har vært eksponert for perfluorerte alkylstoffer i svangerskapet og i barndommen
 177. Mors yrkesmessige eksponering for hormonforstyrrende stoffer og svangerskapsutfall
 178. Risikoen for hjerte- og karkomplikasjoner etter bruk av antidepressiva under svangerskap
 179. Fedme hos mødre og barnets fødselsvekt og vektutvikling