Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Nettpublikasjon

Forskningskatalog for Den norske mor og barn-undersøkelsen

Oversikt over alle forskningsprosjekter som bruker data og/eller biologisk materiale fra Den norske mor og barn-undersøkelsen. Katalogen er under utarbeidelse og er ikke ferdig kvalitetssikret. Meld fra til MoBa-administrasjonen hvis du finner feil eller mangler.

Om katalogen

Alle prosjekter

 1. ADHD i førskolealder og læring og atferd
 2. ADHD-symptomer hos toåringer
 3. Akutte infeksjoner i svangerskapet og svangerskapsforgiftning
 4. Alkoholbruk hos gravide kvinner
 5. Alkoholbruk under svangerskapet og psykisk helse
 6. Alkoholinntak og fosterdød
 7. Alkoholinntak og fødselskomplikasjoner
 8. Ammelengde og helseeffekter hos barnet
 9. Amming av barn med medfødte hjertefeil
 10. Amming og mors vekt
 11. Angst og depresjon hos mor under svangerskapet og barnets atferd
 12. Angst og depresjon hos deltagere i MIDIA sammenlignet med kvinner som valgte å ikke delta
 13. Arvelig risiko for fedme og individuelle forskjeller
 14. Autisme og fordøyelsesproblemer
 15. Autismedatabasen
 16. Babysvømming og infeksjoner
 17. Barnets kjønn og svangerskapsforgiftning
 18. Barnets kosthold og depresjon og angst
 19. Barns temperament og vektutvikling
 20. Barns tenner i MoBa
 21. Bekkenbunnsmuskulatur og risiko for fødselskomplikasjoner
 22. Bekkensmerter under svangerskap
 23. Bestemors røyking og barnets fødselsvekt
 24. Betydningen av genetikk og miljø for dødfødsel
 25. Biomarkører for immunotoksisk risiko hos nyfødte
 26. Biomarkører for språk- og autismeutvikling
 27. Bioovervåkning av PFC-nivåer
 28. BPA-nivåer hos gravide norske kvinner
 29. B-vitaminer og svangerskapsutfall
 30. C-reaktivt protein og fysisk aktivitet i svangerskapet
 31. Diabetes og fertilitet
 32. Døtres rapportering om mors røyking
 33. Effekten av miljøgifter på barns helse
 34. Effekter av kvikksølv i tannfyllinger
 35. Eksponering for perfluorinerte forbindelser i fosterlivet og immunstatus ved treårsalder
 36. Eksponering for tobakksrøyk i mors liv og risiko for metabolsk syndrom hos voksne kvinner
 37. En- og toeggede tvillinger i MoBa
 38. Ernæringsvansker hos barn med hjerte- og karsykdommer
 39. Faktorer som har sammenheng med amming de første seks månedene
 40. Faktorerer assosiert med eldre foreldre
 41. Farmasøytiske kjønnshormoner og fødselsutfall
 42. Fars alder og barnets utvikling
 43. Fars psykiske helse og barnets utvikling
 44. Fase I av ADHD-studien
 45. Fedme hos mødre og barnets fødselsvekt og vektutvikling
 46. Fisk og sjømat i norsk kosthold
 47. Flerfødsel og psykisk helse hos mor
 48. Folat, fettsyrer og språkutvikling
 49. Folatantistoffer hos mor og konsekvenser for barnet
 50. Folat-forskningsfilen i MoBa
 51. Folatinntak og prematur fødsel
 52. Folatmangel under svangerskapet og risiko for nevrologiske misdannelser hos barnet
 53. Foreldre med diabetes og risiko for medfødte misdannelser hos barnet
 54. Foreldres mobiltelefonbruk under svangerskap
 55. Foreldres parforhold barnets utvikling under graviditeten og til treårsalderen
 56. Foreldres røykevaner og depresjon og angst hos barnet
 57. Foreldres valg av barnepass og barnets utvikling
 58. Forholdet mellom emosjonell regulering, språk og sosial kompetanse hos treåringer
 59. Forskningsfil for generasjonsstudier
 60. Fosterlivet og lungessykdommer
 61. Fosterutvikling hos førstegangsfødende som har hatt spontanaborter
 62. Fosterutvikling og lungesykdommer
 63. Frukt- og grønnsaksinntak, dødelighet og kreftrisiko
 64. Fysisk aktivitet under svangerskapet og spontanabort
 65. Fysisk mishandling og fødselsangst
 66. Førstegangsforeldre og parforhold
 67. Genetikk, miljøpåvirkninger og autisme
 68. Genetikk, svangerskapsforgiftning og fostervekst
 69. Genetiske faktorer og for tidlig fødsel
 70. Genetiske faktorer og spiseforstyrrelser hos barn
 71. Gjentagelsesstudien
 72. Helse hos gravide og barn av pakistansk opphav i Norge
 73. Helseeffekter hos barn som har vært eksponert for perfluorerte alkylstoffer i svangerskapet og i barndommen
 74. Helseskadelige stoffer og svangerskapsutfall
 75. Hvordan påvirker det å bli foreldre parforhold og helse?
 76. Hvordan spiser treåringen?
 77. Hvorfor ønsker kvinner keisersnitt?
 78. Høyt blodtrykk under svangerskap og brystkreft
 79. Infeksjoner, smitte og luftveissykdommer
 80. Inntak av fisk under svangerskapet og fødselsutfall
 81. Kan cytomegalovirusinfeksjon bidra til svangerskapsforgiftning?
 82. Kan folsyre under svangerskapet forebygge medfødte hjertefeil hos barnet?
 83. Karakteristiske trekk ved små barn som blir utsatt for skader
 84. Kliniske trekk ved autismespekterforstyrrelser
 85. Klumpfot hos barn
 86. Konsekvenser av keisersnitt og antibiotikabruk for utvikling av blant annet matallergi hos barn
 87. Korttidseffekter av mors alkoholbruk i svangerskapet
 88. Kosthold hos gravide kvinner i Europa
 89. Kosthold og svangerskapsdiabetes
 90. Kostholdsmønstre og svangerskapsutfall
 91. Kostholdsmønstre og overvekt hos barn
 92. Luftforurensing og svangerskapsutfall
 93. Matpreferanser hos mor under graviditeten og barnets vekt
 94. M-CHAT- og ESAT-validering
 95. Medikamentbruk under svangerskapet
 96. Miljø og genetikk og hjernens utvikling hos barn
 97. Miljøfaktorer og genetikk og barnets hjerneutvikling
 98. Miljøgifter og graviditet
 99. Mor og barns kosthold og barnets vektutvikling
 100. Mors alder og eventuell risiko for barnet under fødselen
 101. Mors alkoholinntak under svangerskapet og barnets søvnkvalitet
 102. Mors BMI og svangerskapsutfall
 103. Mors BMI og vektøkning under svangerskapet og barnets vektøkning
 104. Mors bruk av kosttilskudd under svangerskapet og svangerskapsutfall
 105. Mors bruk av probiotika i svangerskapet og luftveisplager hos barnet
 106. Mors eksponering for miljøgifter og fostervekst
 107. Mors eksponering for traumatiske hendelser og mor og barns psykiske helse og livskvalitet
 108. Mors epilepsi og barnets utvikling
 109. Mors epilepsi og svangerskapsutfall
 110. Mors ernæringsstatus og svangerskapsutfall
 111. Mors inntak av kjønnshormoner under graviditeten og overvekt hos barnet
 112. Mors koffeininntak under svangerskapet og svangerskapsutfall
 113. Mors kosthold, miljø og genetikk og utvikling av astma og allergi hos barnet
 114. Mors kostvaner og vektøkning under svangerskapet
 115. Mors psykiske helse og barnets sosiale atferd
 116. Mors psykiske helse og svangerskapsutfall
 117. Mors psykiske helse under svangerskapet og keisersnitt
 118. Mors røykevaner under og etter svangerskapet
 119. Mors spiseforstyrrelser og barnets kjønn
 120. Mors stress og angst under graviditeten og svangerskapsutfall
 121. Mors sukkerinntak under svangerskapet og fødselsvekt
 122. Mors yrkesmessige eksponering for hormonforstyrrende stoffer og svangerskapsutfall
 123. Mors impulsivitet, barnets atferdsvansker og utvikling av overvekt hos barnet
 124. Mors luftveisplager og astma under graviditeten og svangerskapsutfall
 125. Mødre til barn med hjertefeil og psykisk helse
 126. Måling av variasjon i nivåer av miljøgifter under graviditeten
 127. Nytt nordisk kosthold, svangerskapsforgiftning og for tidlig fødsel
 128. Nytt nordisk kosthold og vektøkning hos mor og barn
 129. Når begynner norske barn å gå?
 130. Omega-3-inntak hos gravide
 131. Overgrep og vold mot mor og fødselsutfall
 132. Overvekt hos barn
 133. Partnere til kvinner med spiseforstyrrelser
 134. Pneumokokkvaksine og luftveissykdommer hos barn
 135. Positive og negative faktorer knyttet til mors psykiske helse under og etter graviditet
 136. Prevensjonsmidler og svangerskapsforgiftning
 137. Prøveforbytting i MoBa
 138. Psykisk helse hos eldre førstegangsmødre
 139. Psykisk helse hos unge mødre
 140. Psykisk helse og utvikling hos barn med medfødte hjertefeil
 141. Psykiske problemer hos foreldre og eventuell sammenheng med barnets psykiske utvikling
 142. Rekrutteringsanalyse
 143. Risikoen for hjerte- og karkomplikasjoner etter bruk av antidepressiva under svangerskap
 144. Risikofaktorer for fedme hos søsken
 145. Risikofaktorer for redusert forplantningsevne hos norske par
 146. Risikofaktorer for utvikling av hull i tennene hos barn
 147. Risikofaktorer for utvikling av epilepsi hos barn
 148. Risikofaktorer for å utvikle luftveissykdommer, astma og allergier
 149. Røyking og fødselsutfall
 150. Røyking og svangerskapsforgiftning
 151. Røyking og svangerskapskvalme
 152. Samboers påvirkning på mors alkoholinntak
 153. Samsvaret mellom MoBa og MFR
 154. Seksuell vold og mors helse under graviditeten
 155. Spedbarns sosiale ferdigheter og kommunikasjon og språkutvikling i småbarnsalder
 156. Spiseforstyrrelser hos mor og mating av barnet
 157. Spiseforstyrrelser og graviditetsutfall
 158. Spiseproblemer hos treåringer
 159. Spontan prematur fødsel og genetisk variasjon
 160. Språkvansker og emosjonelle problemer hos treåringer
 161. Stabilitet, forandring og livskvalitet hos mødre
 162. Sunt miljø og barns helse
 163. Svangerskap, fødselstrygghet og helse
 164. Svangerskapsdiabetes hos kvinner med spiseforstyrrelser
 165. Svangerskapskvalme og kosthold
 166. Sykefravær under svangerskap
 167. Symptomer på ADHD hos unge voksne i Norge
 168. Undergrupper av gravide kvinner i MoBa og for tidlig fødsel
 169. Urininkontinens under svangerskap
 170. Validering av barnets kroppsmål
 171. Validering av gravides røykevaner
 172. Validering av HiPiC i MoBa
 173. Validering av kostholdsspørreskjema i MoBa
 174. Validering av kroppsmål hos treåringer i MoBa
 175. Vektøkning hos mor under og etter svangerskap
 176. Økologisk mat, svangerskap og helse
 177. Årlige trender og kohorteffekter i MoBa
 178. Årsaker til autismespekterforstyrrelser
 179. Årsaker til for tidlig fødsel