Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Nettpublikasjon

Forskningskatalog for Den norske mor og barn-undersøkelsen

Oversikt over alle forskningsprosjekter som bruker data og/eller biologisk materiale fra Den norske mor og barn-undersøkelsen. Katalogen er under utarbeidelse og er ikke ferdig kvalitetssikret. Meld fra til MoBa-administrasjonen hvis du finner feil eller mangler.

Om katalogen

Alle prosjekter

 1. Språkferdigheter hos barn med ADHD
 2. Polyfluorinerte forbindelser og fruktbarhet
 3. Koffeininntak og prematur fødsel
 4. Vold mot kvinner og fødselsutfall
 5. Norsk tittel: Mors KIR, fosters HLA-C og svangerskapsutfall
 6. B-vitaminer og deregulering av imprintede gener
 7. Risikofaktorer for multippel sklerose
 8. Arv, miljø og luftveissykdommer – Fase II
 9. Arv, miljø og luftveissykdommer
 10. Spontan prematur fødsel
 11. Forskrivning og bruk av astmamedisiner
 12. Miljøfaktorer, genetikk og medfødt leppe-gane spalte
 13. Språk og læring hos barn
 14. Mors røyking, genetikk og svangerskapsforgitning
 15. Søvnposisjoner og gastrointestinal obstruksjon
 16. Mors fysiske aktivitet og dødfødsel
 17. Fysisk aktivitet under svangerskap og barnets kognitive utvikling
 18. Utviklingspsykopatologi hos spedbarn
 19. NewGeneris
 20. Fysisk aktivitet, graviditet og fødsel
 21. Sunt miljø og barns helse
 22. Fase I av ADHD-studien
 23. Mors koffeininntak under svangerskapet og svangerskapsutfall
 24. Mors kosthold, miljø og genetikk og utvikling av astma og allergi hos barnet
 25. Biomarkører for immunotoksisk risiko hos nyfødte
 26. Økologisk mat, svangerskap og helse
 27. Angst og depresjon hos deltagere i MIDIA sammenlignet med kvinner som valgte å ikke delta
 28. Barns tenner i MoBa
 29. Genetikk, svangerskapsforgiftning og fostervekst
 30. Genetikk, miljøpåvirkninger og autisme
 31. Luftforurensing og svangerskapsutfall
 32. Effekten av miljøgifter på barns helse
 33. Medikamentbruk under svangerskapet
 34. Spiseforstyrrelser og graviditetsutfall
 35. Svangerskapskvalme og kosthold
 36. Urininkontinens under svangerskap
 37. Faktorer som har sammenheng med amming de første seks månedene
 38. Folatantistoffer hos mor og konsekvenser for barnet
 39. Akutte infeksjoner i svangerskapet og svangerskapsforgiftning
 40. Prevensjonsmidler og svangerskapsforgiftning
 41. Svangerskap, fødselstrygghet og helse
 42. Alkoholbruk under svangerskapet og psykisk helse
 43. Fosterutvikling og lungesykdommer
 44. Mors luftveisplager og astma under graviditeten og svangerskapsutfall
 45. ADHD-symptomer hos toåringer
 46. Spontan prematur fødsel og genetisk variasjon
 47. Undergrupper av gravide kvinner i MoBa og for tidlig fødsel
 48. Stabilitet, forandring og livskvalitet hos mødre
 49. Babysvømming og infeksjoner
 50. Barns temperament og vektutvikling
 51. Mors impulsivitet, barnets atferdsvansker og utvikling av overvekt hos barnet
 52. Hvorfor ønsker kvinner keisersnitt?
 53. Konsekvenser av keisersnitt og antibiotikabruk for utvikling av blant annet matallergi hos barn
 54. Risikofaktorer for redusert forplantningsevne hos norske par
 55. Effekter av kvikksølv i tannfyllinger
 56. Sykefravær under svangerskap
 57. B-vitaminer og svangerskapsutfall
 58. Kan cytomegalovirusinfeksjon bidra til svangerskapsforgiftning?
 59. Korttidseffekter av mors alkoholbruk i svangerskapet
 60. Mors stress og angst under graviditeten og svangerskapsutfall
 61. Fysisk mishandling og fødselsangst
 62. Mors eksponering for miljøgifter og fostervekst
 63. Rekrutteringsanalyse
 64. Folat, fettsyrer og språkutvikling
 65. M-CHAT- og ESAT-validering
 66. Psykisk helse og utvikling hos barn med medfødte hjertefeil
 67. Mors psykiske helse under svangerskapet og keisersnitt
 68. Betydningen av genetikk og miljø for dødfødsel
 69. Angst og depresjon hos mor under svangerskapet og barnets atferd
 70. Kosthold og svangerskapsdiabetes
 71. Risikofaktorer for utvikling av hull i tennene hos barn
 72. Kostholdsmønstre og svangerskapsutfall
 73. Førstegangsforeldre og parforhold
 74. Mors psykiske helse og barnets sosiale atferd
 75. Mors epilepsi og barnets utvikling
 76. Biomarkører for språk- og autismeutvikling
 77. Språkvansker og emosjonelle problemer hos treåringer
 78. Overgrep og vold mot mor og fødselsutfall
 79. Bekkensmerter under svangerskap
 80. Mors bruk av kosttilskudd under svangerskapet og svangerskapsutfall
 81. Bekkenbunnsmuskulatur og risiko for fødselskomplikasjoner
 82. Spiseforstyrrelser hos mor og mating av barnet
 83. Genetiske faktorer og spiseforstyrrelser hos barn
 84. Svangerskapsdiabetes hos kvinner med spiseforstyrrelser
 85. Positive og negative faktorer knyttet til mors psykiske helse under og etter graviditet
 86. Helse hos gravide og barn av pakistansk opphav i Norge
 87. Validering av kostholdsspørreskjema i MoBa
 88. Forskningsfil for generasjonsstudier
 89. Mors eksponering for traumatiske hendelser og mor og barns psykiske helse og livskvalitet
 90. Karakteristiske trekk ved små barn som blir utsatt for skader
 91. Mødre til barn med hjertefeil og psykisk helse
 92. Mors BMI og vektøkning under svangerskapet og barnets vektøkning
 93. Gjentagelsesstudien
 94. Mors spiseforstyrrelser og barnets kjønn
 95. Kosthold hos gravide kvinner i Europa
 96. Mors kostvaner og vektøkning under svangerskapet
 97. Autismedatabasen
 98. Amming og mors vekt
 99. Amming av barn med medfødte hjertefeil
 100. Fosterlivet og lungessykdommer
 101. Røyking og fødselsutfall
 102. Forholdet mellom emosjonell regulering, språk og sosial kompetanse hos treåringer
 103. Fosterutvikling hos førstegangsfødende som har hatt spontanaborter
 104. Høyt blodtrykk under svangerskap og brystkreft
 105. Infeksjoner, smitte og luftveissykdommer
 106. Arvelig risiko for fedme og individuelle forskjeller
 107. Måling av variasjon i nivåer av miljøgifter under graviditeten
 108. Døtres rapportering om mors røyking
 109. Spiseproblemer hos treåringer
 110. Hvordan spiser treåringen?
 111. Mors alkoholinntak under svangerskapet og barnets søvnkvalitet
 112. Alkoholinntak og fosterdød
 113. Alkoholinntak og fødselskomplikasjoner
 114. Samboers påvirkning på mors alkoholinntak
 115. Samsvaret mellom MoBa og MFR
 116. Omega-3-inntak hos gravide
 117. Mors BMI og svangerskapsutfall
 118. Risikofaktorer for å utvikle luftveissykdommer, astma og allergier
 119. Miljøgifter og graviditet
 120. Folatmangel under svangerskapet og risiko for nevrologiske misdannelser hos barnet
 121. Partnere til kvinner med spiseforstyrrelser
 122. Fars alder og barnets utvikling
 123. Psykisk helse hos eldre førstegangsmødre
 124. Faktorerer assosiert med eldre foreldre
 125. Røyking og svangerskapsforgiftning
 126. Røyking og svangerskapskvalme
 127. Overvekt hos barn
 128. Validering av gravides røykevaner
 129. Bioovervåkning av PFC-nivåer
 130. Miljø og genetikk og hjernens utvikling hos barn
 131. Risikofaktorer for utvikling av epilepsi hos barn
 132. Folatinntak og prematur fødsel
 133. Mors psykiske helse og svangerskapsutfall
 134. Diabetes og fertilitet
 135. Fars psykiske helse og barnets utvikling
 136. Psykisk helse hos unge mødre
 137. Barnets kosthold og depresjon og angst
 138. Årsaker til autismespekterforstyrrelser
 139. ADHD i førskolealder og læring og atferd
 140. Ernæringsvansker hos barn med hjerte- og karsykdommer
 141. Spedbarns sosiale ferdigheter og kommunikasjon og språkutvikling i småbarnsalder
 142. Foreldres valg av barnepass og barnets utvikling
 143. Ammelengde og helseeffekter hos barnet
 144. Kan folsyre under svangerskapet forebygge medfødte hjertefeil hos barnet?
 145. Eksponering for perfluorinerte forbindelser i fosterlivet og immunstatus ved treårsalder
 146. Validering av barnets kroppsmål
 147. Miljøfaktorer og genetikk og barnets hjerneutvikling
 148. Mor og barns kosthold og barnets vektutvikling
 149. Matpreferanser hos mor under graviditeten og barnets vekt
 150. Mors epilepsi og svangerskapsutfall
 151. Eksponering for tobakksrøyk i mors liv og risiko for metabolsk syndrom hos voksne kvinner
 152. Mors røykevaner under og etter svangerskapet
 153. Alkoholbruk hos gravide kvinner
 154. Genetiske faktorer og for tidlig fødsel
 155. Kliniske trekk ved autismespekterforstyrrelser
 156. Risikofaktorer for fedme hos søsken
 157. Fysisk aktivitet under svangerskapet og spontanabort
 158. Seksuell vold og mors helse under graviditeten
 159. Når begynner norske barn å gå?
 160. Helseskadelige stoffer og svangerskapsutfall
 161. Foreldres mobiltelefonbruk under svangerskap
 162. Mors ernæringsstatus og svangerskapsutfall
 163. Årsaker til for tidlig fødsel
 164. Folat-forskningsfilen i MoBa
 165. BPA-nivåer hos gravide norske kvinner
 166. Klumpfot hos barn
 167. Pneumokokkvaksine og luftveissykdommer hos barn
 168. Kostholdsmønstre og overvekt hos barn
 169. C-reaktivt protein og fysisk aktivitet i svangerskapet
 170. Inntak av fisk under svangerskapet og fødselsutfall
 171. Prøveforbytting i MoBa
 172. Mors inntak av kjønnshormoner under graviditeten og overvekt hos barnet
 173. Validering av kroppsmål hos treåringer i MoBa
 174. Årlige trender og kohorteffekter i MoBa
 175. Mors bruk av probiotika i svangerskapet og luftveisplager hos barnet
 176. Farmasøytiske kjønnshormoner og fødselsutfall
 177. Mors alder og eventuell risiko for barnet under fødselen
 178. Hvordan påvirker det å bli foreldre parforhold og helse?
 179. Mors sukkerinntak under svangerskapet og fødselsvekt
 180. Nytt nordisk kosthold og vektøkning hos mor og barn
 181. Psykiske problemer hos foreldre og eventuell sammenheng med barnets psykiske utvikling
 182. Foreldres parforhold barnets utvikling under graviditeten og til treårsalderen
 183. Foreldres røykevaner og depresjon og angst hos barnet
 184. Vektøkning hos mor under og etter svangerskap
 185. Validering av HiPiC i MoBa
 186. Foreldre med diabetes og risiko for medfødte misdannelser hos barnet
 187. Frukt- og grønnsaksinntak, dødelighet og kreftrisiko
 188. Autisme og fordøyelsesproblemer
 189. Flerfødsel og psykisk helse hos mor
 190. Symptomer på ADHD hos unge voksne i Norge
 191. En- og toeggede tvillinger i MoBa
 192. Nytt nordisk kosthold, svangerskapsforgiftning og for tidlig fødsel
 193. Barnets kjønn og svangerskapsforgiftning
 194. Bestemors røyking og barnets fødselsvekt
 195. Fisk og sjømat i norsk kosthold
 196. Helseeffekter hos barn som har vært eksponert for perfluorerte alkylstoffer i svangerskapet og i barndommen
 197. Mors yrkesmessige eksponering for hormonforstyrrende stoffer og svangerskapsutfall
 198. Risikoen for hjerte- og karkomplikasjoner etter bruk av antidepressiva under svangerskap
 199. Fedme hos mødre og barnets fødselsvekt og vektutvikling