Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Varslings- og meldingsrutiner for ebola

Publisert Oppdatert

Veiledere_liggende_Ebolaveilederen.png

Ved mistanke om ebola skal behandlende lege umiddelbart varsle kommunelege. Dersom kommunelegen ikke er til stede, varsles smittevernvakta ved Folkehelseinstituttet, tlf 21 07 63 48.


Har du funnet en feil?

Ebola (Ebola Virus Disease, EVD) er en varslings- og meldingspliktig smittsom sykdom.

Meldings- og varslingsplikt

Rask varsling til ansvarlig myndighet ved mistanke om ebola er viktig for å hindre videre smittespredning. Varslingsplikt for helsepersonell og andre myndigheter er gitt i smittevernloven med forskrifter (MSIS-forskriften § 3–2 og IHR-forskriften § 4).

Varsling om et mistenkt tilfelle skal umiddelbart gå til kommunelegen. Kommunelegen varsler Folkehelseinstituttet og Fylkesmannen.

Dersom kommunelegen ikke er tilgjengelig, skal smittevernvakta ved Folkehelseinstituttet varsles direkte på tlf. 21 07 63 48.

Folkehelseinstituttet er ansvarlig for å varsle Helsedirektoratet, WHO gjennom det internasjonale helsereglement (IHR) og EU-kommisjonen gjennom EUs meldingssystem for varsling av utbrudd av smittsomme sykdommer (EWRS).

Bekreftede tilfeller av ebolavirussykdom meldes på vanlig meldingsskjema til MSIS (jf. MSIS-forskriften).