Hopp til innhold

Håndtering av døde med mistenkt eller bekreftet ebola

Publisert Oppdatert

Veiledere_liggende_Ebolaveilederen.png

Personer som dør med mistenkt eller bekreftet ebolavirussykdom skal håndteres med samme smitteverntiltak som levende pasienter med ebola.


Det er viktig å følge kravene i forskriften og nasjonale og lokale retningslinjer som er knyttet til emballering, merking, transport av lik, samt gravferd.

Det bør være helsepersonell som håndterer den avdøde, inklusiv legger avdøde i dobbel væsketett likpose, forsegler og legger denne i kiste. Kisten skal forsegles og merkes. Det er ikke tillatt å åpne kisten.

Håndtering av døde medfører like stor smittefare som håndtering av syke med ebola, og må utføres av personell som har kunnskap og erfaring i korrekt bruk av beskyttelsesutstyr.

Videre håndtering av kiste og kremering eller begravelse må avtales og utføres i samråd med smittevernpersonell ved det aktuelle sykehuset.