Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Desinfeksjon og rengjøring av utstyr og flater

Publisert Oppdatert

Veiledere_liggende_Ebolaveilederen.png

Framgangsmåte ved desinfeksjon og rengjøring dersom flater eller utstyr har synlig kontaminering.Har du funnet en feil?

Fremgangsmåte ved desinfeksjon og rengjøring ved synlig kontaminering

Personell som utfører rengjøring, desinfeksjon og håndterer avfall skal benytte personlig beskyttelsesutstyr, som beskrevet i kapitlet om beskyttelsesutstyr. Ambulansepersonellet følger egne prosedyrer beskrevet under kapitlet om transport. Det bør være to personer som utfører desinfeksjon, én som desinfiserer og håndterer avfall, og én som hjelper til og sikrer riktig utførelse.

I henhold til prosedyrer beskrevet i faglige råd for prehospital håndtering og transport (kapitlet om transport), skal ambulansepersonell som henter pasienten også utføre desinfeksjon av gulv og flater ved eventuell kontaminering.

  • Som smitteførende materiale regnes oppkast, avføring, blod og andre kroppsvæsker fra en syk person.
  • Desinfeksjon og avkledning skal alltid skje i påsyn av personell som har opplæring i dette. Alt avfall kastes underveis i gule smitteavfallssekker og dobbeltemballeres.
  • Fjerning av synlig organisk smittemateriale skal skje uten fare for at søl spres ytterligere. Smittemateriale fjernes først mekanisk med en klut fuktet med desinfeksjonsmiddel (Perasafe, Virkon eller Kloramin) som kastes som smitteavfall. Deretter påføres nytt desinfeksjonsmiddel som får virke i minimum 30 minutter.
  • Til slutt utføres vanlig rengjøring med såpe og vann.
  • Desinfeksjon kan gjøres på utsatte kontaktpunkter ved å tørke over med desinfeksjonssprit (70 – 85 %), selv om stedene ikke er synlig kontaminert. 

Desinfeksjonsmidler

Det skal i norsk helsetjeneste kun brukes desinfeksjonsmidler som er godkjente av Statens legemiddelverk. 

Til desinfeksjon av beskyttelsesdrakter, utstyr, gulv og vegger benyttes et av følgende:

  • Perasafe (1,62 % brukskonsentrasjon)
  • Virkon (1 % brukskonsentrasjon)
  • Kloramin (5 % brukskonsentrasjon)  

Oversikt over godkjente midler er gitt i egen veileder.

Dersom desinfeksjon av synlig kontaminering ikke blir utført, må tilsølt område eller rom sikres/stenges av. Om sikring av kontaminert område gjøres ved å låse et rom eller en bolig, kan det være aktuelt å la det stå låst og urørt inntil ebolavirussykdom er bekreftet eller avkreftet.