Hopp til innhold

Om ebolaveilederen

Publisert Oppdatert

Veiledere_liggende_Ebolaveilederen.png

Ebolaveilederen er først og fremst skrevet for primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.


Redaksjon

De faglige anbefalingene i  Ebolaveilederen er utarbeidet av fagpersoner ved Folkehelseinstituttet. Tekstene er utarbeidet i samarbeid med utvalgte kommuneoverleger, representanter fra spesialisthelsetjenesten, Helsedirektoratet og CBRNe senteret ved Ullevål sykehus.

Kunnskapsgrunnlaget

Innholdet i Ebolaveilederen tar hensyn til anbefalinger fra internasjonale aktører som Verdens helseorganisasjon (WHO), Det Europeiske Smitteverninstituttet (ECDC), samt folkehelseinstitutter i andre land, som CDC i USA og PHE i England. Det er gjort tilpasninger for at rådene i størst mulig grad skal passe med norske forhold. Det vil likevel være nødvendig å gjøre lokale tilpasninger, basert på lokale forhold.

Hvordan sitere fra veilederen

Kapitler i veilederen siteres slik: Folkehelseinstituttet: (Kapittelnavn) i: Ebolaveilederen. Hentet (dato) fra https://www.fhi.no/nettpub/ebolaveilederen/ 

Om innholdet og bruken av veilederen

Ebolaveilederen er først og fremst skrevet for primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten, men også andre som trenger helsefaglig informasjon kan finne nyttig informasjon i veilederen. Formålet med veilederen er å gi helsepersonell i Norge tilstrekkelig bakgrunnsinformasjon og råd til at de kan finne løsninger for å håndtere smittevernarbeidet ved tilfeller av ebola lokalt.

Veilederen oppdateres fortløpende, Oppdateringer av ebolaveilederen.