Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Tilgang til helsedata

Tilgang til data fra tvillingregisteret

Forskere kan etter søknad få tilgang til data fra Nasjonalt tvillingregisters database. I tillegg kan det  utleveres biologisk materiale til spesifikke analyser.

Hopp til innhold

 Databasen er omfattende, og utleveringen av data tilpasses den konkrete forespørselen. Personidentifiserbare opplysninger utleveres aldri.

Nasjonalt tvillingregister har egne retningslinjer for tilgang og bruk av tvillingdata. Retningslinjene kan bli endret med utviklingen av registeret. Ellers gjelder Folkehelseinstituttets retningslinjer for datatilgang, samt generelle regler og forskrifter som følger av norsk lov.