Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Tilgang til helsedata

Forskningsfiler MoBa

I juli 2017 ble versjon 10 av MoBa-datafil ferdigstilt. Tabellen under viser antall deltakerskjemaer som er inkludert i versjon 10 (frigjort 2017) og tidligere versjon 9 (frigjort 2015).

For spørreskjemaer besvart under graviditeten (Q1-3), samt spørreskjemaer besvart av far, er enheten svangerskap, mens enheten er barn for alle spørreskjemaer besvart etter fødsel. Alle deltakerskjema til og med 7 årsskjema er komplett i versjon 10.

I 2016 ble et nytt spørreskjema sendt ut til alle MoBa-fedre. Data fra dette spørreskjemaet er ikke med i versjon 10, men vil komme med i versjon 11.

Skjema

Versjon 9

Versjon 10

Spørreskjema 1* (svangerskapsuke 17-20)

102 241

102 229

Spørreskjema 2 (C/D/W)* (svangerskap kost)

87 756

87 743

Spørreskjema 3* (svangerskapsuke 30)

94 219

94 205

Spørreskjema 6 mnd*

89 691

89 680

Spørreskjema 18 mnd*

76 417

76 409

Spørreskjema 3 år*

58 841

58 838

Spørreskjema 5 år*

41 609

41 612

Spørreskjema 7 år*

48 936

54 765

Spørreskjema 8 år

32 105

43 254

Spørreskjema Far – totalt*

77 237

77 316

Skjema Far - lang versjon *

34 470

34 525

Influensa skjema barn*

15 045

15 041

Influensa skjema mor*

12 290

12 287

MFR*

114 247

114 239

  *Komplette i versjon 10.

Forskere som ønsker å benytte data fra MoBa i sin forskning må sende søknad om tilgang til data på FHIs elektroniske søknadsskjema og vedlegge en forskningsprotokoll og et gyldig behandlingsgrunnlag (REK-godkjenning).

Søknaden må være innenfor MoBas formål og i henhold til MoBas vedtekter (www.fhi.no/moba). Utleverte data kan bare benyttes til å besvare en godkjent problemstilling. Det samme datasettet skal ikke benyttes til flere delprosjekter basert på MoBa.

Prosjektlederen for delprosjektet er ansvarlig for å innhente gyldig behandlingsgrunnlag (REK-godkjenning) for bruk av dataene.

Dersom du tidligere har mottatt data fra MoBa og nå ønsker en oppdatering til MoBas forskningsfil versjon 10, kan du sende en henvendelse til datatilgang@fhi.no.

I henhold til MoBas prisliste vil prosjektleder bli fakturert 10 000 NOK for en oppdatert versjon av datasettet.

Data basert på fritekstfelt

Yrkes- og bransjeinformasjon fra spørreskjema 1 er kodet for ca. 70 prosent av deltakerne. Yrkesdata utleveres fortrinnsvis på aggregert nivå. Dersom mer spesifikke data er nødvendig for å besvare problemstillingen, vil det bli gjort en vurdering av det totale datasettet før disse kan utleveres.

Koding av medisiner er komplett for alle skjemaer i versjon 10.

Data basert på fritekstfeltene er ikke en del av MoBas standardutleveringer. Det må søkes særskilt om tilgang til disse dataene.