Hopp til innhold

Analyserte prøver fra mistenkte tilfeller av koronavirussykdom (coronavirus)

Publisert Oppdatert

Folkehelseinstituttet analyserer prøver for nytt koronavirus (coronavirus) SARS-CoV-2 i Norge og er referanselaboratorium for koronavirustestingen. Prøveanalyser som utføres ved andre laboratorier i Norge vil bli rapportert til FHI ukentlig hver tirsdag.

Folkehelseinstituttet analyserer prøver for nytt koronavirus (coronavirus) SARS-CoV-2 i Norge og er referanselaboratorium for koronavirustestingen. Prøveanalyser som utføres ved andre laboratorier i Norge vil bli rapportert til FHI ukentlig hver tirsdag.


I denne tidlige fasen av utbruddet er det viktig å kunne oppdage de første tilfellene i Norge for å begrense smittespredning. Prøver tas fra personer som oppfyller kriterier for testing av et mistenkt tilfelle. Antall testede vil på det nåværende tidspunkt ikke si noe om smittetrykket i Norge.

Hittil har alle analyseresultatene vært negative («ikke smittet»). Det vil si at ingen av personene har infeksjon med koronaviruset (SARS-CoV-2).

Det tar cirka 4–5 timer å utføre prøveanalysen ved laboratoriet.

Vi oppdaterer antall gjennomførte tester i Norge hver tirsdag. 

Antall personer testet i Norge, fordelt på helseregioner for prøvetakingssted

Helseregion

Antall pasienter testet

Antall påvist

Midt-Norge

11

0

Nord

9

0

Oslo*

37

0

Vest

5

0

Sør-Øst (utenom Oslo)

38

0

Totalsum

100

0

* Oslo er angitt separat fra resten av Helse Sør-Øst på grunn av stort antall tester.

I tillegg til referanselaboratoriet ved FHI tester følgende laboratorier for covid-19 uten at det er behov for at negative analysesvar bekreftes av referanselaboratoriet:

  • AHUS
  • OUS-Ullevål
  • Sykehuset Østfold-Kalnes
  • Haukeland Universitetssykehus
  • Stavanger Universitetssjukehus
  • St. Olavs
  • Beredskapslaboratoriet ved FHI

Denne listen over laboratorier oppdateres fortløpende.

Se også:

Om artikkelen / endringshistorikk

Fakta

Koronavirus

SARS-CoV-2 er viruset som forårsaker utbruddet av sykdommen covid-19.

Viruset er i slekt med et annet koronavirus som var årsaken til utbruddet av SARS-epidemien i 2002/2003, men er ikke det samme viruset.