Hopp til innhold

Gassingskurs for skadedyrbekjempere

Publisert Oppdatert

Kurs gassing for skadedyrbekjempere, illustrasjonsfoto.jpg

Skadedyrbekjempere som ønsker å bekjempe vånd med fosfin eller foreta gassing med andre produkter klassifisert i farekategoriene: Acute Tox. 1, Acute Tox. 2, Acute Tox. 3, og merket med faresetningene «Dødelig ved innånding» eller «Giftig ved innånding» må delta på egne kurs.


Gassingskurs (SoX)

Gassingskursene avholdes 1 mil fra Arlanda i Sverige en gang i året.

Skadedyrbekjempere som ønsker å benytte gassingsprodukter klassifisert i farekategoriene: Acute Tox. 1, Acute Tox. 2, Acute Tox. 3, og merket med faresetningene «Dødelig ved innånding» eller «Giftig ved innånding» må delta på gassingskurs.

Det er Folkhälsomyndigheten i Sverige som er ansvarlig for kursene. Mer informasjon om hvilke krav som stilles til den som skal utføre gassing samt informasjon om kursene finner du her:

Kurs i bekjempelse av vånd

Kurset om bekjempelse av vånd arrangeres i Danmark.

Skadedyrbekjempere som ønsker å bekjempe vånd med fosfin må ha eget kurs i tillegg til Kurs for skadedyrbekjempere. Foreløpig gjelder også SoX kurset som arrangeres i Sverige om man ønsker å bekjempe vånd med fosfin, men noen vil sikkert likevel finne kurset om vånd nyttig.

Mer informasjon om kurset finner du her: