Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Artikkel

Slik melder helsepersonell om kosmetikkbivirkninger

Publisert


Helsepersonell har meldeplikt om bivirkninger av kroppspleieprodukter. Her finner du informasjon om hva meldingen skal inneholde og hvordan du best kan fylle ut meldeskjemaet.


Har du funnet en feil?

Produktinformasjon

Da Folkehelseinstituttet er avhengig av å få tilstrekkelig med informasjon om selve produktet for å kunne gå videre med behandlingen av din melding, er det en fordel om du har produktet eller emballasjen tilgjengelig når du fyller inn skjemaet eller oppsøker helsepersonell.

Det er viktig at navnet på produktet gjengis så nøyaktig som mulig. Dersom du vet hvem som er leverandør eller produsent av produktet, ønsker vi at du også oppgir denne informasjonen.

En god beskrivelse av hendelsesforløpet, for eksempel hvor lenge ble produktet bruk, hvor mange ganger ble det påført, har produktet blitt brukt ved tidligere anledninger, er også nyttig informasjon for å kunne gjøre en vurdering av meldingen.

Bivirkninger

En god beskrivelse av bivirkningene og hendelsesforløpet er av stor betydning for vurderingen av hver enkelt melding som sendes inn til bivirkningsregisteret, for eksempel etter hvor lang tids bruk oppstod bivirkningene, hvor lenge vedvarte de, hva slags type bivirkninger oppstod. Ifølge Kosmetikklova (Lovdata.no) og Forskrift om meldeplikt for helsepersonell (Lovdata.no) ved mistanke om bivirkninger av kosmetikk og kroppspleieprodukter har leger, tannleger, apotekfarmasøyter og helsesøstre pålagt opplysnings- og rapporteringsplikt for bivirkninger ved bruk av kosmetiske produkter.

For å sende inn en bivirkningsmelding fyller du inn et eget meldeskjema og sender dette skjemaet i posten til Folkehelseinstituttet. Skjemaet, som du finner på Folkehelseinstituttets hjemmeside, kan enten fylles inn elektronisk eller skrives ut og fylles inn for hånd. Du kan også kontakte Folkehelseinstituttet for å få tilsendt papirskjemaer.

Forbrukeren må også fylle ut en samtykkeerklæring:

Meldeskjema og samtykkeerklæring sendes til: Folkehelseinstituttet, Toksikologi og risiko, Postboks 222 Skøyen, 0213 Oslo