Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Melding

Tuberkulosenedgangen fortsetter og flere blir friske

Publisert


I 2018 ble totalt 209 pasienter med tuberkulosesykdom meldt til Folkehelseinstituttet. Antallet sykdomstilfeller her i landet er dermed nesten halvert siden 2013. Det viser årsrapporten «Tuberkulose i Norge 2018 – med behandlingsresultater for 2017».

Det var en økning i andelen pasienter med vellykket behandlingsresultat fra 85 prosent i 2016 til 90 prosent i 2017. Suksessraten ved behandling er dermed blant Europas høyeste. Antall pasienter med multiresistent tuberkulose holder seg på et lavt nivå, og i 2018 var det kun fire pasienter i denne kategorien.

Det ble rapportert fra 133 smitteoppsporinger, der til sammen 1306 kontakter hadde blitt undersøkt. Tolv av kontaktene var blitt syke av tuberkulose og 213 var smittet. Bare en tredel av dem som var smittet fikk forebyggende behandling.

For å sikre en fortsatt svært lav tuberkuloseforekomst her til lands vil fokus i årene som kommer være rettet mot en hensiktsmessig screening av risikogrupper – og forebyggende behandling hos personer i risikogruppene. Å sørge for enkel tilgang til helsetjenester for alle forblir likevel det viktigste å sikre at tuberkulose kan oppdages tidlig og behandles effektivt.

Tabeller og figurer fra årsrapporten

Årsrapporten «Tuberkulose i Norge 2018 – med behandlingsresultater for 2017»