Hopp til innhold

Melding

Statistikkbankene oppdateres for nye kommuner og fylker

Publisert


Nye kommuner og fylker kan nå finne «sine» tall i statistikkbankene Kommunehelsa og Norgeshelsa. 

Se eksempel i figuren som viser forskjeller i forventa levealder mellom den gruppen som har grunnskole og gruppen som har fullført videregående eller høyere utdanning. Vi ser at forskjellen er minst i Møre og Romsdal og Nordland og størst i Innlandet og Agder.

diagram
Basert på dødelighetstall fra Statistisk sentralbyrå. Beregnet og tilrettelagt av Folkehelseinstituttet. Gjelder perioden 2011-2017 . Klikk på figuren for å forstørre.Diagram:

Se tabell med grunnlaget for diagrammet i Norgeshelsa statistikkbank. 

I løpet av januar og februar vil statistikk for alle temaer bli tilgjengelig for de nye kommunene og fylkene. 

Oppdateringene gjøres også bakover i tid. Da kan du ved å lage tidslinje-diagram studere utviklingen over tid i nye kommuner og fylker.

I forbindelse med oppdateringene er også en rekke temaer oppdatert med ny årsstatistikk.

I alt viser Kommunehelsa og Norgeshelsa statistikkbanker statistikk for over 50 temaer.