Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Melding

Statistikkbankene er oppdatert med tall fra Medisinsk fødselsregister

Publisert


I forbindelse med publisering av tall fra Medisinsk fødselsregister 6. juni er følgende tabeller oppdatert i Kommunehelsa og Norgeshelsa statistikkbank:

Kommunehelsa statistikkbank er oppdatert med statistikk for 2018 på tema:

  • fødselsvekt (antall og andel barn med lav og høy fødselsvekt)
  • røyking, kvinner (andelen gravide som røykte ved første svangerskapskontroll)
  • overvekt inkl. fedme, kvinner (andelen gravide som hadde overvekt eller fedme ved første svangerskapskontroll) 

Kommunehelsa statistikkbank inneholder tall på kommune- og bydelsnivå.

Norgeshelsa statistikkbank er oppdatert med statistikk for 2018 på tema:

  • fødselsvekt (antall og andel barn med meget lav, lav og høy fødselsvekt)
  • keisersnitt (antall og andel barn som ble forløst med keisersnitt)
  • perinatal dødelighet (antall og andel barn som var dødfødte, eller som døde i løpet av første leveuke)

Følgende tema er oppdatert med statistikk for 2017 (statistikk for 2018 er ennå ikke tilgjengelig):

  • spedbarnsdødelighet (antall og andel barn som dør i løpet av det første leveåret)

Norgeshelsa inneholder tall på fylkes- og landsnivå.

Hjelp med statistikkbanken

Trenger du hjelp med å finne fram i statistikkbankene? Kontakt  Norgeshelsa