Hopp til innhold

Melding

Nytt nettverk for kunnskapsoppsummeringer

Publisert


NORNESK er et tverrsektorielt ressursnettverk som skal jobbe for å promotere systematiske kunnskapsoppsummeringer som en viktig kunnskapskilde i praksis, forskning, utdanning og politikkutforming. Nettverket har som mål å øke etterspørsel og anvendelse av systematiske kunnskapsoppsummeringer innen alle fagområder for å sikre at tjenester, utdanning og forskning er velinformert og basert på pålitelig forskningsbasert kunnskap.

Folkehelseinstituttets område for helsetjenester, som består av store deler av det tidlige Kunnskapssenteret for helsetjenesten, har i mange år både promotert og produsert kunnskapsoppsummeringer på mange temaområder.

Området omfatter også Cochrane Norway, som har som mål å hjelpe beslutningstakere til å gjøre informerte beslutninger om helsetiltak ved å utarbeide, oppdatere og fremme tilgang til systematiske oversikter om effekten av helsetjenester.

Mange organisasjoner støtter allerede NORNESK og vi vil gjerne ha med flere.

Kontaktinformasjon og flere detaljer om NORNESK fins på hjemmesiden www.nornesk.no