Hopp til innhold

Melding

EØS-helsesamarbeid med Tsjekkia – forlenget søknadsfrist

Publisert


Fristen for å søke EØS-midler til bilateralt helsesamarbeid med Tsjekkia er forlenget til ut året 2019. Utlysningen gjelder støtte til å forberede samarbeidsprosjekter under helseprogrammet for 2014─2021. 

Studiereiser og besøk til samarbeidslandet, fellesmøter og seminarer er eksempler på aktiviteter det kan søkes støtte til. Det er bare tsjekkiske institusjoner som kan sende søknaden, men de trenger partnerinstitusjoner fra Norge og/eller Island. 

Lurt å registrere seg i ny partnerdatabase

Dersom du er interessert, er det lurt registrere seg i den nye nettportalen som Tsjekkia har tatt i bruk for å gjøre det enklere å søke partner til bilateralt samarbeid om programmene under EØS-midlene. Ved å fylle ut det elektroniske skjemaet for partnersøk blir du synlig for tsjekkere på utkikk etter prosjektpartner.

Forskjøvet utlysing av midler til helseprosjekter 

På lanseringskonferansen for Tsjekkias helseprogram 19. september ble det opplyst at den første åpne utlysningen av prosjektmidler vil skje i desember 2019. Prosjektene må være avsluttet innen 31. desember 2023.

Ved å abonnere på FHIs elektroniske nyhetsvarsel om internasjonalt arbeid får du e-postvarsel om slike utlysninger.  Folkehelsinstituttet er programrådgiver på EØS-midler i fire land – Estland, Litauen, Romania og Tsjekkia.

De prioriterte områdene for bilateralt samarbeid er: 

  • Forebygging av psykiske lidelser hos barn
  • Forebygging av ikke-smittsomme og smittsomme sykdommer og særlig:
    • reduksjon av sosial ulikhet i helse og forbedret tilgang til helse for spesielt sårbare grupper 
    • antimikrobiell resistens
  • Pasientmedvirkning og styrking av pasientorganisasjonenes rolle

Se utlysningsteksten om bilateralt helsesamarbeid og mer utfyllende opplysninger på engelsk

Les mer om Tsjekkias EØS-program for helse