Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Melding

Årsrapport om Barnevaksinasjonsprogrammet i Norge 2018 publisert

Publisert


Det er god oppslutning om barnevaksinasjonsprogrammet i Norge. De fleste takker ja til tilbudet om vaksinasjon. Fra høsten 2018 har gutter i 7. klassetrinn fått tilbud om HPV-vaksine, på lik linje som jenter. Tilbudet har blitt tatt godt imot og 87 prosent av guttene tok imot tilbudet om første vaksinedose høsten 2018.

Rapporten beskriver Barnevaksinasjonsprogrammet i 2018, meldte tilfeller av sykdommene det vaksineres mot, hvilke vaksiner som ble brukt i programmet og meldte bivirkninger av disse. Videre viser rapporten at det generelt er få tilfeller av sykdommene vi vaksinerer mot. Antall meldte mistenkte bivirkninger er sammenlignbart med tidligere år, og gir ingen grunn til å endre på gjeldende anbefalinger om vaksinasjoner i barnevaksinasjonsprogrammet.

Barnevaksinasjonsprogrammet er et sentralt virkemiddel for å forebygge smittsomme sykdommer i befolkningen. Når de aller fleste i befolkningen er vaksinert mot en sykdom, blir det få personer igjen som smitten kan spre seg til. Slik kan også de få som ikke er vaksinert, unngå å bli smittet. Dette kalles flokkbeskyttelse. Hvis antall uvaksinerte i en befolkning stiger kan sykdommene få fotfeste igjen. Derfor er det viktig med en jevnt høy vaksinasjonsdekning.

Barnevaksinasjonsprogrammet i Norge - Årsrapport for 2018