Hopp til innhold

Meldinger

Viser  30  treff

Sorter etter:
|
 1. Endring av råd etter eksponering for hepatitt A (posteksponeringsprofylakse)

  FHI har revidert rådene om hvordan posteksponeringsprofylakse mot hepatitt A skal gjennomføres, inkludert presisering av hvordan fastsette perioden for når posteksponeringsprofylakse er aktuelt som forebyggende tiltak. Posteksponeringsprofylakse kan...

  Melding

  Publisert

 2. Riktig bruk av SYSVAK-kode for HPV-vaksine

  Folkehelseinstituttet minner om at de ulike HPV-vaksinene har ulike koder i SYSVAK, og Cervarix som nå brukes i barnevaksinasjonsprogrammet skal registreres som HPV02. De ulike kodene for HPV-vaksine er: Cervarix: HPV02 Gardasil 9: HPV09 Gardasil...

  Melding

  Publisert

 3. Notat om sjukdomsutbrot i USA knytta til e-sigarettar

  I lys av det pågåande sjukdomsutbrotet i USA knytta til bruk av elektroniske sigarettar (e-sigarettar) har Folkehelseinstituttet på oppdrag frå Helse- og omsorgsdepartementet laga ei oppsummering av situasjonen og ei utgreiing for nokre relaterte...

  Melding

  Publisert

 4. Handlingsplan for et bedre smittevern

  Regjeringen har lansert en handlingsplan for et bedre smittevern. Handlingsplanen har som hovedmål å redusere helsetjenesteassosierte infeksjoner og gi en bedre organisering og struktur av smittevernet i Norge. Godt smittevern bidrar til bedre...

  Melding

  Publisert

 5. Høgsesongen for omgangssjuke er her – hugs handvask

  Haust og vinter er tida for omgangssjuke med norovirus. God handhygiene minskar sjansen for at du blir smitta og beskyttar mot vidare spreiing av viruset. Norovirus er svært smittsamt. Det tek 12-48 timer frå ein blir smitta til ein blir sjuk. Symptoma...

  Melding

  Publisert

 6. Globvac-konferansen 2020 – set av datoane!

  Globvac skal handle om utviklinga av global helse i det 21. århundret. Kva har vi oppnådd så langt og kva kjem til å skje? Konferansen blir arrangert i Oslo, 13. og 14. mai. Folkehelseinstituttet arrangerer konferansen i samarbeid med Universitetet i...

  Melding

  Publisert

 7. Nytt nettverk for kunnskapsoppsummeringer

  NORNESK er et tverrsektorielt ressursnettverk som skal jobbe for å promotere systematiske kunnskapsoppsummeringer som en viktig kunnskapskilde i praksis, forskning, utdanning og politikkutforming. Nettverket har som mål å øke etterspørsel og anvendelse...

  Melding

  Publisert

 8. Tomt for Menveo

  Det er leveringsproblemer på meningokokk ACWY-vaksinen Menveo fra produsent. Vaksinen blir tilgjengelig fra Folkehelseinstituttet desember 2019. Alternativ vaksine er Nimenrix.

  Melding

  Publisert

 9. Leveringsproblemer på HPV-vaksiner utenom barnevaksinasjonsprogrammet

  HPV-vaksinen Cervarix foreligger per i dag kun i 10-pakning (holdbarhet 31.9.2021). Vaksinatører, grossister og apotek kan bestille vaksinen fra Folkehelse­instituttet. 1-pakninger forventes å bli tilgjengelig tidligst i april 2020 (utsatt fra desember...

  Melding

  Publisert Oppdatert

 10. Oppdatert liste over land med sirkulerande smitte av meslingar

  På bakgrunn av ny informasjon fra WHO Europa er lista over land med sirkulerande smitte av meslingar oppdatert.  Når er det behov for fremskyndet MMR-vaksine ? (FHI) Conclusions of the 8th meeting of the European Regional Verification Commission for...

  Melding

  Publisert