Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Artikkel

Foreslå en oppsummering

For 2018 blir det ikke anledning til å foreslå kunnskapsoppsummeringer, slik det har vært tidligere år. Dette begrunnes med budsjettsituasjonen ved FHI. Intensjonen er å gjennomføre ny åpen forslagsrunde for 2019.

rapportforsider.jpg

Tidligere år er det gjennomført en åpen forslagsrunde, hvor det har vært anledning til å foreslå spørsmål som kan være gjenstand for en forskningsoppsummering.

Folkehelseinstituttet har besluttet at det ikke vil bli gjennomført åpen forslagsrunde for systematisk oppsummering av forskning i 2018.

Ressurssituasjonen som følger av nedbemanning og økt press på andre leveranser gjør at vi må prioritere og beskytte de leveransene som er avtalefestet. Dette gjelder særlig kunnskapsoppsummeringer og andre leveranser til arbeid med nasjonale retningslinjer til Helsedirektoratet og leveranser i Nye metoder samt oppdrag for velferdsdirektoratene.

Intensjonen er å gjeninnføre et slikt tilbud for 2019. 

Helsebibliotekets søketjeneste

Vi vil gjerne minne om en tjeneste som er tilgjengelig i Helsebiblioteket: Søketjenesten gir klinikere og beslutningstagere i helsetjenesten og -forvaltningen hjelp til å finne oppsummert forskning som kan belyse spørsmål om effekt av tiltak. Søketjenesten tilbyr ikke utarbeidelse av systematiske oversikter eller kritisk vurdering av innholdet. Tjenesten er derfor ikke et fullverdig alternativ til den årlige forslagsprosessen, men kan likevel være nyttig hjelp i jakten på kunnskap. Svaret brukerne mottar fra Søketjenesten består av lenker til dokumenter og kapitler i et utvalg gode kilder til oppsummert forskning. Deretter er det opp til brukerne selv å kritisk vurdere innholdet i de ulike kildene. Søkesvarene blir publisert på Helsebiblioteket.no.