Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Artikkel

Hvem kan søke og hvordan

Publisert

Utendørs i barnehage
Besøk fra Litauen til Rogaland om barn og unges oppvekstvilkår. Foto: Financial Mechanism Office, Brussel

Norske statlige, fylkeskommunale, kommunale, private og frivillige virksomheter, akademia og andre kan inngå samarbeid med aktører i partnerlandene innen EØS-området.


Det er et viktig prinsipp at det bare er virksomheter i de femten landene som mottar EØS-midler, som kan søke på midlene. Norske partnere kan bare inviteres inn av søkerne. I tillegg kan norske aktører inngå samarbeid gjennom de bilaterale fondene under EØS-midlene.

De bilaterale fondene støtter utgifter til seminarer, konferanser, studieturer, utvekslinger o.l. Igjen er det slik at norske partnere inviteres til å inngå samarbeid, de kan ikke søke direkte.

Noen råd

I en spørreundersøkelse Folkehelseinstituttet gjennomførte i 2016 (se lenke i margen) gav tidligere programpartnere blant annet følgende råd:

  • Gjennomfør en grundig analyse av landet og partnerinstitusjonen før du bestemmer om din institusjon skal inngå en partnerskapsavtale.
  • Sørg for at målene og ansvarsforholdene er helt tydelige for begge parter
  • Spør andre om råd dersom du er i tvil om noe
  • Sørg for at institusjonen din kan sette av tilstrekkelig med bemanning og ressurser til å håndtere ikke bare det teknisk/faglige samarbeidet, men også det betydelige administrative arbeidet som du må forvente.
  • Hvis norske partnere opplever usikkerhet om prosjektet, samarbeidet eller bruken av midler, oppfordrer vi dem til å ta kontakt med Folkehelseinstituttets kontaktperson eller Brusselkontoret direkte.

Les også om femten prosjekter fra siste programperiode i brosjyren "Sammen for å redusere ulikheter i helse".

Informasjon om programmene fra samarbeidslandene

Samarbeidslandenes nettsider under eeagrants.org handler foreløpig bare om perioden 2009–2014. 

Estland

Litauen

Tsjekkia

Romania

Vi regner med at samarbeidslandenes nettsider vil bli oppdatert i løpet av 2018 når programperioden 2009–2014 er over.

Hovedpunktene i folkehelseprogrammene til samarbeidslandene Folkehelseinstituttet er programpartner for, finner du her: Estland, Litauen, Romania, Tsjekkia.

Nyhetsvarsel fra Folkehelseinstituttet

Du kan abonnere på det elektroniske nyhetsvarselet vårt om internasjonalt arbeid og få melding om utlysninger og andre nyheter på e-post. Se Nyhetsvarsel fra Folkehelseinstituttet. Husk å hake av for Internasjonalt arbeid.