Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Artikkel

Rollespill som forbedringsverktøy

Publisert


Hensikten med rollespill er at fagpersoner får innsikt i hvordan tjenesteprosesser oppleves av pasienter eller pårørende.


Har du funnet en feil?

Forberedelser

 • Velg fokuset for rollespillet; hvilken del av pasientforløpet vil dere se på.
 • Velg en som spiller rollen som pasient og/eller spiller pårørende.
 • Personen lever seg inn i rollen som pasient og gjennomgår tjenesteprosessen på samme måte som pasientene eller de pårørende.
 • Informer øvrig personale om at rollespillet skal gjennomføres og be dem utføre sitt arbeid mest mulig som de pleier.
 • Beslutt hvor rollespillet skal foregå. Hvis dette skal skje i lokaler hvor pasienter eller pårørende er, må disse også informeres om øvelsen for å hindre misforståelser.
   

Gjennomføring

 • Gjennomfør rollespillet så realistisk som mulig. Eksempel legekontor: Ring etter time i telefontiden, start besøket nede på gaten, spør sekretæren ulike spørsmål, vent på venteværelset, fyll ut eventuelle papirer osv.
 • Se på praksisen deres med pasientens/pårørendes øyne: Hvordan opplever de det som skjer? Hva tenker og føler de?
   

Etterarbeid

 • Reflekter sammen over det som skjedde. Gjennomgå hele forløpet fra start til slutt.
 • Lag en liste over hvilke endringer som vil kunne forbedre pasientopplevelsen og forbedre strukturen eller arbeidsrutinene.  Skriv ned alles ideer og deltakernes følelser/opplevelser.
 • Fyll ut dette skjemaet:

 

 Hvilke områder trengs å forbedres?   Hvilke tiltak kan skape forbedringer?
   
   
 Hvilke områder fungerte godt?  Hva er det viktig å fortsette å gjøre?
   
   

 

Her finner du eksempler fra praksis på bruk av rollespill i forbedringsarbeid, blant annet:

Turnus på rollespill - Rokilde undervisningssykehjem i Kristiansund

Rollespill for å forbedre rutiner ved innleggelse og utskrivning - Sanderud sykehus på Hamar, Sykehuset Innlandet - HF

Kilde: Forberedelsespakker til prosjekter, Videncenter Gennembrud, Kvalitetsafdelingen, Århus Amt.